Efterlysning: Gennemsigtighed

Regeringen og KL har netop indgået aftale om økonomien for 2020. Aftalen indebærer midler til at løfte velfærden, men flere penge er ikke nok alene – der er brug for at tænke bredere rundt. Det siger direktør i Dansk Erhverv Betina Hagerup:

– Uanset beløbets størrelse så vil ambitionerne på velfærden ikke kunne løftes, hvis ikke de private velfærdsløsninger bliver inddraget. Det handler for eksempel om samarbejde om lavere sygefravær, øget brug af velfærdsteknologi, et styrket frit valg og ikke mindst mere økonomisk gennemsigtighed, når kommunerne årligt indkøber velfærdsydelser for milliarder. I aftalen ligger netop en ambition om mere gennemsigtighed, og det er en grundforudsætning for, at borgeren får det bedste tilbud. På den baggrund er vi forsigtigt optimistiske.

Dansk Erhverv advarer desuden om, at det er forfejlet at se en mindre brug af eksterne konsulenter som en vej til at spare penge. For eksterne konsulenter bidrager til udvikling.

Læs videre her: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/offentligt-privat-samarbejde-skal-styrke-kernevelfarden/

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap