DI: Kontrol af offentlige indkøbere

DI skærper retorikken og efterlyser nu et indkøbskontrol-organ. DI vil nemlig have bedre tjek på de offentlige indkøbere. Helt konkret foreslår DI Rådgiverne et kontrolorgan, der skal holde øje med god indkøbspraksis i det offentlige. Organet skal også have fokus på nationale mål for det maksimale samlede ressourceforbrug, der må være forbundet med et offentligt indkøb og lave en omfattende informationskampagne med simple råd, der sikrer lavere omkostninger.

Vi skal ressourcespildet til livs. Det handler om Transaktionsomkostninger. Vores branche udgør en betydelig del af dansk økonomi, og i 2016 stod rådgivervirksomheder for godt syv procent af den værdi, der blev skabt i Danmark.

Desværre døjer vores branche også betydeligt med uhensigtsmæssige udbud, og faktisk topper vi listen over brancher med de højeste udbudsomkostninger. Sådan lyder det fra DI direktør Henriette Søltoft i DIs seneste nyhedsbrev. Hun fortsætter: – Vores seneste undersøgelse viser, at det faktisk kun er blevet værre, siden vi spurgte jer sidst i 2016. Knap 85 pct. af jer svarer, at det helt eller delvist afholder jer fra at byde på offentlige opgaver grundet de ressourcer og omkostninger, der er forbundet med det. Det går både ud over den offentlige indkøber samt rådgivervirksomheden som leverandør – og derved opstår et massivt ressourcespild, der gør det til en skidt forretning for både samfund og virksomheder.

Hun fortæller, at  DI Rådgiverne er med i en arbejdsgruppe i regi af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor vi diskuterer løsninger, der kan gøre op med problemet. – Helt konkret foreslår vi et kontrolorgan til at holde øje med god indkøbspraksis i det offentlige, nationale mål for det maksimale samlede ressourceforbrug, der må være forbundet med et offentligt indkøb samt en omfattende informationskampagne med simple råd, der sikrer lavere omkostninger.

Vi vil løbende sørge for at sætte fokus på sagen. Vi skal dog også huske, at branchen som hyppige udbudsrådgivere også kan være med til at ændre adfærden hos de offentlige indkøbere. DI indkalder nu sine medlemmer til møde, hvor de bla. udrustes med råd til de offentlige kunder til bedre indkøb af rådgiverydelser. – Vi fortsætter kampen mod transaktionsomkostningerne og opfordrer jer til at kontakte os, hvis I oplever urimelige udbud, lyder meldingen i nyhedsbrevet.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap