DI: Ineffektiv forsyning koster

DEBAT – Politikerne ved det. Vi har længe vidst det i erhvervslivet. Og dele af forsyningssektoren er også godt klar over det. Sådan skriver DI og Landbrug og Fødevarer i dag i Børsen: http://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/165651/artikel.html#ixzz4bPVnAmAH

De to organisationer skriver: Der er brug for en forsyningsstrategi, som kan sætte skub i effektiviseringen af den sektor, der håndterer vores affald og leverer varme, gas, el og vand. Men desværre er der endnu ikke kommet gang i de politiske forhandlinger om en sådan strategi. Produktiviteten i forsyningssektorerne har i en lang årrække haltet efter udviklingen inden for landbrug og industri. 

Den seneste analyse viser, at der er et potentiale for effektiviseringer på over 7 mia. kr. Virksomheder og forbrugere betaler altså væsentligt mere end nødvendigt for blandt andet varme og vand. Det kan vi selvfølgelig ikke lade ligge. DI og Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor regeringen og Folketinget til at begynde forhandlingerne om en forsyningsstrategi, så vi kan udnytte potentialerne fuldt ud og få tilpasset reguleringen. 

Dansk erhvervsliv har brug for, at forsyningssektorerne er innovative og effektive. Det er glædeligt, at dele af forsyningssektoren af sig selv har taget udfordringen op og er begyndt at høste effektiviseringsgevinsterne. 

Der er god inspiration fra elsektoren, og flere vandforsyninger forventer, at de i de kommende år kan spare op mod 20 pct. ved at lægge sig sammen. 

Vi foreslår derfor, at politikerne sætter sig for at indgå en bred politisk aftale, der sætter ambitiøse effektiviseringsmål for forsyningssektorerne. Det skal øge produktiviteten og sikre konkurrencedygtige priser til erhvervslivet. Vi mener, at der er brug for en ny regulering, som blandt andet via effektiviseringer kan skabe innovation og plads til de nødvendige investeringer. Der er meget at hente for samfundet. 

Derfor må politikerne hurtigst muligt tage fat på forhandlingerne.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar