Afviser SKI-indgreb

Miljø- og Fødevareudvalget har netop haft minister for offentlig innovation Sophie Løhde og erhvervsminister Brian Mikkelsen i samråd om det planlagte udbud om levering af fødevarer til 51 kommunale køkkener. Et genudbud er aktuelt forestående i juni måned. Ministrene blev blandt andet bedt om at forholde sig til, hvorvidt udbuddet forhindrer mindre virksomheder i at byde på delkontrakter.

MF Andreas Steenberg (RV) pointerede undervejs i samrådet at et flertal i Folketinget reelt ønsker at et udbud/genudbud som det omtalte bliver opdelt. – Det kan regeringen jo bare sige til SKI, at det skal de gøre, lød kommentaren.

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde afviste, at regeringen skulle blande sig i konkrete SKI-opgaver – og slet ikke i opgaver, som SKI varetager pva. – og efter direkte ønske fra kommuner. – Det ville være helt uden fortilfælde – og i direkte strid med armslængde-princippet. Og det agter jeg ikke at ændre på. Kommunerne bestemmer jo selv, om de vil være med – og i hvilken udstrækning, at de vil deltage, lød kommentaren fra ministeren. Sophie Løhde kaldte det direkte uhørt, hvis Folketinget skulle blande sig i SKIs tilrettelæggelse af sine opgaver. SKI skal selv sagt følge og efterleve gældende lovgivning, sagde ministeren.

Også  erhvervsminister Brian Mikkelsen afviste at have mulighed for at gribe ind og/eller blande sig i konkrete udbud.

MF Simon Kollerup (S) kaldte afvisningen fra de to ministre ”lidt frejdig”. – Det er  lidt frejdigt, at vælge at overse og tilsidesætte, hvad et klart flertal i Folketinget ønsker, sagde Simon Kollerup.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap