Ændringer i udbudslov

Regering øger fokus på kvalitet i lovforslag om udbud. Ændringsforslaget bliver førstebehandlet i Folketinget tirsdag, den 18. december. Lovforslaget skærper kvalitetskrav i udbud – bl.a. ved at indføre et krav om brug af et to-kuvert-system i de største bygge- og anlægsprojekter. Erhvervsminister Rasmus Jarlov forventer en snarlig vedtagelse af ændringer i udbudsloven, fordi der er bred opbakning til lovforslaget.

– Ambitionen er at sikre mere fokus på kvalitet og gennemsigtighed i offentlige udbud. Det har tilbudsgiverne efterspurgt, og det vil jeg gerne understøtte, siger Rasmus Jarlov.

Ændringerne i udbudsloven vil blandt andet betyde, at ordregivere forpligtes til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen.

Rasmus Ødum, som er COO i COWI (foto) og formand for DI’s udvalg for offentlig-privat samspil, hilser forslaget velkommen. – Det er et rigtig godt signal forslaget sender, særligt i forhold til øget fokus på kvalitet i løsninger. Det er vigtigt, at der nu lægges op til, at alle de største projekter skal udbydes efter to-kuvert-systemet. Men det er desværre også kun de allerstørste projekter, som er omfattet, når tærsklen sættes så højt. Og der, mener jeg sagtens, at man kunne sætte tærsklen lavere end 350 mio kr. til gavn for både indkøbere og tilbudsgivere, siger han.

På sigt se på at sænke denne tærskelværdi og generelt anspore til brug af to-kuvertsystem, således som vi ser det mange andre steder udenfor Danmark, tilføjer han.  Rasmus Ødum så generelt gerne, at de offentlige instanser mere aktivt brugte udbudslovens muligheder for at skabe de bedst mulige udbudsprocesser.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar