Ændring af lov om udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en opdateret version af vejledningen Evalueringsmodeller – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere. Vejledningen er målrettet udbudspraktikere og er opdateret i forhold til de nye regler. Som i de forrige versioner indeholder vejledningen også eksempler på konkrete evalueringsmodeller.

Fremover skal ordregivere fastlægge og beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet, herunder de værktøjer, de benytter til at sammenligne tilbud. I praksis betyder det, at det ikke er lovligt at anvende dele af en evalueringsmodel, hvis delene ikke har været beskrevet i udbudsmaterialet på forhånd.

Læs mere om ændring af udbudsloven (L25) på bedreudbud.dk

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar