3F: Udbud med fokus på kvalitet, arbejdsvilkår og ordentlighed

For 3F er det afgørende at udbudsloven løfter sin opgave i forhold til at sikre endnu bedre udbud med fokus på kvalitet, arbejdsvilkår og ordentlighed, så de offentlige kroner bruges på en måde, som understøtter de kvaliteter vi har i Danmark i forhold arbejdsmarked og god offentlig service. Derudover skal der meget mere fokus på kvalitet fremfor pris. I Danmark lever vi af at løse opgaver med høj kvalitet, og det skal også gælde hele den offentlige sektor. Derfor skal prisen i udbud ikke vægte mere end 35 procent, da det ellers kommer til at blive det afgørende. Her ser vi også gerne en udbudslov, som fokuserer mere på kvalitet.

Sådan lyder ønskerne fra Lydia Callesen, Formand for den offentlige gruppe, 3F, der ser vi frem til, at udbudsloven evalueres og justeres.

Vi mener, der er behov for en justering af udbudsloven, så den i højere grad lever op til sit formål. Det offentlige skal løse sine opgaver til mest mulig gavn for samfundet – og vælger man en privat leverandør, så træder udbudsloven ind og kan sikre lige vilkår. På papiret virker loven egentlig, fordi den meget brede udbudslov gør det muligt at stille krav om kvalitet i arbejdet, overenskomst for de ansatte, uddannelse af lærlinge og tilmed udelukkelse af brodne kar. Men det virker bare ikke i praksis. Alt for få kommuner har et ordentligt apparat på plads, så de kan tjekke op på forholdene og se, om de er i orden, og sanktionere virksomhederne, hvis de ikke er i orden. Og vi oplever desværre mange udbud, hvor processen er dårlig, hvor medarbejderne føler sig udsat, og hvor resultatet af udbuddet ikke er, hvad politikerne fik stillet i udsigt. Det går ud over kvaliteten, og det går ud over medarbejderne, lyder 3F-kommentaren

UDLICITERING. Man må forstå, at man får, hvad man betaler for, så når man sparer penge ved en udlicitering, så følger kvaliteten også med ned. Og man må forstå, at det faktisk er benhårdt for de medarbejdere, hvis arbejde er i fare for at blive udliciteret.Forskning fra RUC viser, at udliciterede medarbejdere sammenlignet med offentligt ansatte oftere bliver fyret, sat ned i tid og er på overførselsindkomster tre år efter udliciteringen. Det skaber en usikkerhed og dårligt arbejdsmiljø for medarbejderne, der oplever eller lever med den konstante trussel om en udlicitering, fordi de drives af kommunale besparelser.

3F: Vi skal gøre op med den tilgang og sikre, at alle udbud bliver med ordentlige forhold og vilkår for de ansatte og med fokus på at få løst opgaven med høj kvalitet.

Eksempelvis har Københavns Kommune en hel enhed til at følge op på udbud og forhindre social dumping. Og Gentofte Kommune, som har gennemført udbud på rengøringsområdet efter en såkaldt 3-i-1 model, hvor arbejdsmarkedsparterne på området inddrages tidligt og kvalificerer udbudsmaterialet, og hvor der er principper for kvalitet og rettigheder for medarbejderne. Så det kan lade sig gøre, men vi skal have alle offentlige myndigheder med. Og derfor skal vi skærpe udbudsloven markant, så vi sikrer, at der i alle offentlige udbud er arbejdsklausuler, uddannelsesklausuler og sociale klausuler, og at der bliver fulgt ordentlig op på det, så aftalerne holdes, og der er kontant afregning, hvis der ikke er orden i sagerne, lyder meldingen fra 3F, der efterlyser klarere regler for brug af klausuler, krav om opfølgning, håndhævelse og sanktioner, når aftalerne ikke overholdes.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar