Vrede værker: Vi kan selv effektivisere

Regeringen udnævnte ved sin tiltræden et ministerium for energi, forsyning og klima med det formål at samle reguleringen af forsyningssektorerne ét sted. – Nu tegner det sig, at forsyningssektoren skal underlægges nye krav og finde nye milliarder, og det inden vi er kommet i gang med leve op til de krav, der blev formuleret for blot to måneder siden, lyder en berttiget kritik fra fjernvarmedirektøren.

– Fra Dansk Fjernvarmes side medvirker vi gerne til en fornuftig modernisering af reguleringen og at finde ubureaukratiske måder at sikre effektivisering mod 2020. Forudsætningen er dog, at regeringen giver arbejdsro og tid til at arbejde seriøst med opgaven. Det er direkte useriøst, hvis finansministeriet får held til at kortslutte arbejdet med en konsulentrapport, der er lavet i hastværk, siger Kim Mortensen.

Det fremgår af Finansministeriets udbudsmateriale, at der alene skal være fokus på at skaffe penge og at presse prisen i bund. Alt arbejde med klimatilpasning, grøn omstilling og høj forsyningssikkerhed skal vige for finansministeriets krav om ekstra milliarder fra el, gas, vand, spildevand, varme og affald. – Det betyder i praksis, at Finansministeriet vil koble forsyningssektoren af den grønne omstilling, når regeringens nye bestillingsopgave betyder, at forsyningssektoren fremover skal investere i nye anlæg med blikket isoleret på den kortsigtede bundlinje og ikke på, hvor vi som samfund samlet set får mest værdi. Det vil jeg stærkt fraråde. Og vi må påpege, at det bliver overordentligt vanskeligt at få positiv medvirken fra fjernvarmeselskaberne til opfyldelse af de politisk aftalte effektiviseringer, hvis virkeligheden er, at der er et aftalt bestillingsarbejde i gang mellem Finansministeriet og f.eks. konsulenterne i Copenhagen Economics, siger direktøren og nævner i en bisætning, at tidligere analyser af fjernvarmesektoren fra konsulenterne ikke har imponeret.

Ifølge Finansministeriets udbudsmateriale skal opgaven løses allerede inden 15. februar med krav om at finde bruttopotentialer for effektivisering, ud over de 3,3 milliarder kroner som både den forhenværende og den nuværende regering har fastlagt.

 

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar