Videndeling – grønne fremtider

FORSYNINGER, RÅDGIVERE & VIRKSOMHEDER  DELER VIDEN
OM VERDENSMÅL OG FREMTIDER FOR SEKTOR-KOBLING

For kort tid siden præsenterede Finansminister Nicolai Wammen (S) regeringens nye handlingsplan for FN’s verdensmål. Her sættes der klare mål for den overordnede nationale indsats for at skabe et mere bæredygtigt og lige samfund – og det er et tema, der vinder genklang blandt mange af danmarks mange forsyningsselskaber.

Allerede inden offentliggørelsen af den nye plan har en kreds af forsyningselskaber tilrettelagt en dag med videndeling – ÅBENT FORUM 2021, om netop verdensmål, 2030-mål, klimaindsats, bæredygtig infrastruktur bæredygtige byer, grøn omstilling og partnerskaber. Forsyningsvirksomheder indenfor energi, vand, spildevand og affald sætter sammen med rådgiver- og leverandørvirksomheder fokus på aktuelle tiltag og initiativer omkring klimamål, bæredygtig infrastruktur, bysamfund og partnerskaber

INTERNATIONALT TILSNIT. Det er Vandcenter Syd, Silkeborg Forsyning, Sønderborg Forsyning og ARGO i regi af Forsyning2100.nu, der byder velkommen i Odense, torsdag, den 16. september 2021, hos Vandcenter Syd. – Forsyningsselskaberne har så absolut taget verdensmålene til sig. Både individuelt og sammen er sat ambitiøse mål og igangsat markante initiativer. Det deler vi viden om på denne dag, hvor vi tillige får besøg af en af de helt store kapaciteter, når det handler om bæredygtighed og resiliens. Vi har fået tilsagn om et key-note-indlæg af Julian Sandino, der er Vice President, Global Director for Wastewater Solutions i den respekterede amerikanske rådgivervirksomhed Jacobs taler over temaet: “Sustainability and Resilience in Water Utilities. A Global Perspective”, fortæller en af dagens hovedarrangører direktør Mads Leth fra Vandcenter Syd.

– I det hele taget har vi fået tilrettelagt en dag med et super tidsaktuelt indhold, hvor nogle af landets førende forsyningseksperter inden for energi, varme, vand, spildevand og affald præsenterer deres initiativer og tiltag. En kreds af rådgivervirksomheder bakker også dagen op med individuelle sessioner under fælles temaet: “Grønne fremtider”. Her kan man få indsigt i hvad landets førende rådgivere fra RAMBØLL, Krüger, Niras, WSP og SWECO lige nu byder ind med. Alle aktører på dagen vil sætte handling bag – og omsætte de mange flotte ord og præsentere deres respektive aktuelle og videre arbejde med at sikre en bæredygtig dansk fremtid, forsyningsteknisk, klima- og miljømæssigt og også økonomisk. Og også med internationalt tilsnit og sigte på global afsætning, siger Mads Leth.

– I en tid hvor vi i stigende grad taler om behov for sektor-kobling om frentidens bæredygtige løsninger er det en stor inspiration og opmuntring at se, hvordan  forsyningsvirksomheder: Energi, vand, spildevand, affald og transport samt fremsynede bysamfund, kommuner og regioner samt rådgiver- og leverandørvirksomheder kan mødes på en dag som denne, og finde sammen om at dele viden om fremtidens bæredygtige infrastruktur. Og at det samtidig falder helt i tråd – og er godt timet med regeringens initiativer på dette område, er jo bare helt perfekt slutter Mads Leth.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar