UDLEDNING: 34,2 milliarder liter overløbs-spildevand lige ud i vandmiljøet!

Nye tal fra den såkaldte Puls-database, som WaterTech, Ingeniørens medie for vandsektoren, har fået aktindsigt i viser, at i danske åer, søer og kystvande blev sendt 34,2 milliarder liter spildevand fortyndet med regnvand. Dette når kloakker løb over ved skybrud eller kraftig regn. overløbs-spildevandet kom både fra bypass på renseanlæg – det som renseanlæggene ikke kan nå at rense, når der kommer store vandmængder – og fra de knap 4.500 såkaldte overløbsbygværker, som ligger tæt ved vandområder.

VOLDSOMME TAL. Med det opblandede spildevand fulgte 411 ton kvælstof, 72 ton fosfor og 5.800 ton organisk stof, som kan være et stort problem for dyr og planter i søer, især dem med gamle fosforpuljer på bunden. I vandløb kan stofferne skade endnu mere: Miljøfremmede stoffer kan fjerne ilten øjeblikkeligt ved udløbet og et stykke nede ad åen, og fisk og andet liv kan blive skyllet væk af overløbets kraftige bølge.

Miljøminister Lea Wermelin (S) slog ved sin tale til foreningen Danvas årsmøde for nylig fast, at sektoren både kan og skal gøre dette meget bedre! – Ligesom vi i regeringen lige nu er i gang med landbrugsforhandlinger med et ambitiøst udspil om yderligere kvælstofreduktioner, så skal vi sammen også se på, hvordan vi kan få udledningerne af spildevand ned i den kommende tid, understregede Lea Wermelin.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar