TVIS vurderer ekspansion

En del af Varmeplan TVIS redegør blandt andet for naturgasfyrede boligområder, som kan konverteres til fjernvarme, men også 7 fjernvarmeselskaber inden for kommunerne, der kan aftage fjernvarmen fra TVIS. -Det er i både TVIS’, kommunernes og de tilsluttede varmeselskabers interesse at udbrede den forsyningssikre, prisbillige og grønne fjernvarme, da det kan nedsætte varmeprisen for alle, nuværende som nye forbrugere, ved at fordele TVIS’ store faste omkostninger til investering i ombygningen af Skærbækværket. Vi kan bidrage væsentligt til opfyldelse af regeringens energipolitiske mål, ligesom der også vil være tale om en konsolidering og effektivisering af fjernvarmesektoren i området, fortæller Hans Bjørn, direktør ved TVIS.

Det er fjernvarmeselskaberne i Jelling, Egtved og Bredsten-Balle, Vamdrup og Christiansfeld, Ejby og Gelsted, der er kontaktet med henblik på et eventuelt samarbejde. Sammenlagt udgør de 7 selskaber et varmebehov på 455 TJ. – Vi afvejer for tiden en balance mellem at sikre en tilfredsstillende og bæredygtig model for både nye og eksisterende fjernvarmeselskaber, der fuldt ud er rettet ind efter Varmeforsyningslovens bestemmelser. Men vi ved, at senest fra 2018 er Skærbækværket bygget om til at producere strøm og varme på biomasse, og det vil sænke varmeprisen for en standardfamilie med 2000 kroner om året, omtrent. Vi ved også, at der er plads til flere forbrugere, og vi ved, at det endda vil gøre det endnu billigere for alle at få fjernvarme, hvis vi kan blive endnu flere, siger Hans Bjørn, direktør ved TVIS.

Mange naturgasfyrede kraftvarmeværker står med en udfordring inden for de næste fire år, da grundbeløbet forsvinder, hvilket vil få varmepriserne til at stige for forbrugerne. Grundbeløbet er et statsligt tilskud til varmeværkerne, så de af hensyn til forsyningssikkerheden kan stå beredt til at producere strøm. I 2019 bortfalder tilskuddet. Det kan give årlige varmeprisstigninger på 4000 kr. for fjernvarmeforbrugere, ifølge Dansk Fjernvarmes beregninger. – Det er et gyldent vindue, der står åbent i øjeblikket. Vi får med ombygningen af Skærbækværket mulighed for at tilbyde endnu flere billig varme. Og det vil også gøre det billigere for de eksisterende fjernvarmeselskaber, hvis vi kan få inddraget de nye fjernvarmeselskaber. Det er en stor investering at etablere en fjernvarmeledning, men i mine øjne, er det til gengæld et godt tidspunkt at gøre det for både os, kommunerne og fjernvarmeselskaberne, siger Hans Bjørn.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar