Sparet er tjent

Danskerne sparer 298 mio. kroner på vand. Årlige krav om effektiviseringer i vandsektoren betyder, at danskerne sparer 298 millioner kroner på vand og spildevand i 2018.

Hvert år fastsætter forsyningssekretariatet de økonomiske rammer for landets største vandselskaber. Her stilles der krav om effektivisering af vandselskaberne, som skal kompensere for vandselskabernes naturlige monopol ved at skabe en konkurrencelignende situation.

Effektiviseringskravet for 2018 betyder, at danskerne næste år skal betale 298 millioner kroner mindre for deres vand. Sammen med effekten af tidligere års krav løber det op i 1,6 milliarder kroner årlige besparelser fra næste år og frem.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen: – Danske borgere og virksomheder sparer rigtigt mange penge, når vi stiller krav til vandselskaberne om, at de skal effektivisere deres drift og investeringer. Normalt er det konkurrencen mellem virksomheder, som er med til at holde priserne nede til gavn for forbrugerne, men på grund af at vandselskaberne er naturlige monopoler, sikrer vi i stedet lave priser med effektivitetskrav. Jeg forventer, at vi også i fremtiden vil kunne spare danskerne for yderligere millioner af kroner ved at stille krav til vandsektoren.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt: Med Danmarkshistoriens første samlede strategi for forsyningssektoren ”Forsyning for Fremtiden” har regeringen sat en ambitiøs dagsorden for at effektivisere og udvikle forsyningssektoren til gavn for forbrugere og virksomheder. De besparelser, vi nu opnår ved at stille krav til vandselskaberne, er et godt eksempel på, hvordan forbrugere og virksomheder får gavn af Forsyningsstrategien og den nye vandsektorlov fra 2016.

– Som forbrugernes minister er det vigtigt for mig, at vandselskaberne lægger sig i selen for at levere så billige priser til forbrugerne som muligt, og at vi samtidig understøtter det arbejde, ved at gøre hvad vi kan for, at selskaberne undgår unødig administration. Det er for mig et godt eksempel på, at vandsektorloven virker efter hensigten og ambitionerne i Forsyningsstrategien er de rigtige.

Del dette med dit netværk: