Smeltet salt teknologi

Nordjyllandsværket A/S har netop indgået aftale med norske Kyoto Group om etablering af et termisk batteri, som kan omdanne elektricitet fra vindmøller og lagre det som varme, indtil der er behov for det i fjernvarmenettet.

– Vedvarende energikilder er uforudsigelige. De producerer kun energi, når solen skinner, og vinden blæser, hvilket skaber store udsving i priserne. Men med det nye demonstrationsanlæg på Nordjyllandsværket kan vi, når det blæser meget, og vindenergi er billigt, gemme den og lagre den som varme. Derfor bliver anlægget endnu et vigtigt skridt i den grønne omstilling og udfasningen af fossile energikilder som fx kul, siger Lasse Olsen, formand for Nordjyllandsværket A/S.

Kort fortalt bruger demonstrationsanlægget vindenergi til at opvarme salt til 525 grader. Den smeltede salt bliver brugt til at danne damp, som varmeveksler med fjernvarmesystemet, hvorved varmen ledes ind i fjernvarmenettet. Teknologien er kendt i Sydeuropa, hvor den bruges til at lagre solenergi, men det er første gang ”smeltet salt teknologien” bruges i Danmark til at lagre overskudselektricitet fra vindmøller som varme til senere brug i et fjernvarmenet.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar