Skrappere krav til dokumentation ved prækvalifikation

02.15 og 02.17 – SKI genstarter udbudsproces. Om igen …. ”Det vi gør godt i dag, skal vi gøre endnu bedre i morgen. Der sker så meget nyt og spændende, men vi må aldrig miste fokus på, hvad hele formålet med SKI er, og hvorfor vi er her. Derfor er fundamentet helt centralt i den nye strategi,”. Sådan lød det for nylig fra SKIc chef Signe Lynggaard Madsen.

Om det OGSÅ er filosofien i SKI annullering af prækvalifikation af to it-rammeaftaler, skal lades usagt men nu gentænkes processen i dialog med brancheorganisationerne.

SKI inviterede i februar 2020 interesserede virksomheder til at søge om prækvalifikation på de to it-konsulentaftaler 02.15 og 02.17. Der er tale om to vigtige aftaler, som staten og kommunerne i vid udstrækning benytter, når de har brug for strategisk it-rådgivning og løsning af konkrete it-opgaver.

Markedet er fyldt med dygtige virksomheder, og som forventet modtog SKI mange ansøgninger om prækvalifikation. Det kan koste mange ressourcer at byde ind på offentlige udbud og være en tung proces ikke mindst for mindre virksomheder. Derfor valgte SKI at benytte en ny model, der gjorde ansøgning om prækvalifikation mindre ressourcekrævende for de mange ansøgere.

​Christian Lunding, udbudsdirektør i SKI: – Der er tale om en enkel og transparent udbudsmodel. Virksomhederne skulle oplyse referencer på tidligere løste opgaver og beskrive referencernes indhold dels ved hjælp af et afkrydsningsskema, dels med tekst. Modellen gjorde det muligt for både virksomheden selv og SKI med det samme at vurdere, hvor mange point, referencen udløste,

SKI modtog en række henvendelser fra ikke-prækvalificerede ansøgere. De såede tvivl om, hvorvidt nogle af deres konkurrenter havde opgivet korrekte referencer og således var prækvalificeret på et forkert grundlag. SKI fik ligeledes henvendelser fra brancheorganisationerne, der udtrykte bekymring over resultatet.

På den baggrund valgte SKI at igangsætte yderligere undersøgelser af de prækvalificeredes referencer. De blev samtidig bedt om at lægge pennen og vente med at udarbejde tilbud, mens påstandene blev undersøgt.

De nye undersøgelser peger på, at de fleste virksomheder har opgivet korrekte referencer, men nogle virksomheder har ikke kunnet dokumentere, redegøre for eller ønsket at stå på mål for deres referencer. SKI har på den baggrund valgt at annullere prækvalifikationen og genstarte udbuddene af de to aftaler.

– Når jeg ser, at nogle prækvalificerede virksomheder ikke har kunnet håndtere den ressourcelette model, og når jeg ser de klager, nogle af de forbigåede virksomheder har indgivet over modellen, så frygter jeg dog, at vi ikke kommer uden om en model, der stiller væsentligt større krav til dokumentation fra virksomhederne. Det er vi kede af, for både ordre- og tilbudsgivere har gavn af enkle processer, siger Christian Lunding

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap