SKI udbud: Styrker konkurrence og øger muligheder

Kort fortalt: Fra august 2023 kan de offentlige organisationer købe fagsystemer som Software as a Service på to forskellige måder gennem SKI: En rammeaftale med direkte tildeling giver mulighed for hurtigt indkøb af de mest anvendte ydelsesområder, mens et dynamisk indkøbssystem kan bruges, hvis man har specifikke behov, der ikke kan dækkes af rammeaftalen.

Indkøb af fagsystemer er et vigtigt element i digitaliseringen af den offentlige sektor, og SKI-aftalen 02.19 SaaS-Cloud bliver flittigt anvendt – især af landets kommuner, når de skal indkøbe fagsystemer som Software as a Service (SaaS). I forbindelse med at aftalen skal genudbydes, har SKI haft en grundig drøftelse med kunder og marked om, hvordan en ny og optimeret aftale kan skrues sammen.

Rammeaftalen har hidtil kunnet løfte et stort behov hos de offentlige kunder, når de har stået over for at indkøbe standard-fagsystemer. Men vi kan også se, at der sker en hurtig udvikling på it-området, og at der er et stigende behov for mere fleksibilitet, når det offentlige køber fagsystemer, siger udbudschef i SKI, Zannie Finderup.

Hun peger på, at fokus derfor bl.a. har været på, hvordan SKI med udbuddet kan styrke konkurrencen yderligere på de mest efterspurgte ydelsesområder samtidig med, at mulighederne for at stille kundespecifikke krav til systemerne forbedres.

Læs videre her: https://www.ski.dk/nyheder/02-19-to-nye-aftaler/

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar