Pyrolyse og klimaaftryk

Pyrolyse af halm og gylle er banebrydende og har et stort potentiale til at reducere landbrugets klimaaftryk. Med den seneste landbrugsaftale blev vi enige om en historisk grøn omstilling af landbruget, og her er nye teknologier altafgørende. Vi står her med en teknologi, der både kan bidrage kraftigt til grøn forandring i landbruget og potentielt blive et nyt dansk vindmølleeventyr. Jeg er derfor utrolig glad for, at der nu er udvalgt tre konkrete projekter, som vi kan give støtte til. Projekterne skal hjælpe os med at sætte turbo på udviklingen af pyrolyse og biokul, som kan reducere driv-husgasudledningen fra landbruget. Sådan  siger landbrug- og fødevareminister Rasmus Prehn.

Knap 200 mio. klimakroner skal omdanne gylle og halm til grønt brændstof og biokul. Den grønne omstilling skal spredes på tværs af sektorer – og det betyder, at også dansk landbrug skal gøres mere klimavenligt. Tre projekter får støtte fra Pyrolysepuljen til at fremme teknologier, der skal reducere drivhusgasudledning fra landbruget.

Pyrolyse kan både reducere drivhusgasudledninger i landbruget gennem anvendelse af biokul og producere gas, som f.eks. kan omdannes til grønt brændstof. Teknologien har derfor et stort potentiale i den grønne omstilling af landbrugssektoren.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar