Producerer energi efter renseproces

Spildevand er en reel ressource. Projektet hedder BLUEGRID. Det viser i al sin enkelthed, at renseanlæg kan styres smartere. Resultaterne fra EUDP-projektet BlueGrid – et offentligt-privat innovationsprojekt, har både kastet viden og nye produkter af sig.

Der er ikke meget spild over det spildevand, som BlueKolding renser. Forsyningen producerer nemlig energi i form af strøm og varme efter renseprocessen – og har i projektet BlueGrid arbejdet med intelligent balancering med grøn strøm fra renseprocessen og vandturbinen samt fra vind og sol. Med i projektet er Energi Danmark, Krüger og BlueKolding.

– BlueGrid har været en del af et større offentligt-privat innovationsprojekt. Vi har arbejdet med elementer som smart grid, smarte pumper og demand-response – alt sammen rettet mod energioptimering og smart styring af vores forbrug og produktion af strøm. Sådan siger Flemming Tang Nielsen, driftschef ved BlueKolding til EUDP.dk

Projektpartnerne har i BlueGrid udviklet og implementeret intelligent styring af BlueKoldings afløbssystem, renseanlæg og energi-producerende og -forbrugende enheder, der blandt andet baseres på vejrmodeller og radarvarsling samt etablering af gaslager og en vandturbine, der producerer strøm gennem renset spildevand. Det hele sker med henblik på at øge både produktionen af vedvarende energi, men også for at øge fleksibiliteten.

– Vi har blandt andet udviklet et system til nedbørsvarsling baseret på radar- og vejrmodeldata, som kan sælges til andre renseanlæg. Systemet er lavet som et cloud-produkt og kaldes PREACT. Det kan forudsige regnvejr i oplandet til renseanlæg og kan hjælpe renseanlæg med at planlægge tilbageholdelse af vand i deres bassiner og dermed reducere overløb. Vi forventer at kunne sælge produkter udviklet i BlueGrid-projektet til 50-100 renseanlæg i Danmark samt op mod 1000 renseanlæg globalt, da produktet har et stort miljømæssigt potentiale, siger John Borgbjerg Møller, projektchef i Krüger.

Om EUDP. Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klim. Læs hele artiklen her: https://eudp.dk/nyheder/spildevand-er-ressource

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar