Østjyske NRGi vækster

Vækst i koncern-aktiviteter og solidt afkast på værdipapirer.  Jacob Vittrup, adm. direktør i NRGi energi-koncernen: – Ved indgangen til regnskabsåret 2019 nedsatte koncernen nettarifferne svarende til ca. 30 mio. kroner. Samlet set blev årets resultat alligevel 233 mio. DKK sammenlignet med 142 mio. DKK i året forinden. Den samlede resultatforbedring skyldes primært en gunsting udvikling for afkastet på værdipapirer.

Corona-pandemien påvirker forventningerne til 2020. Der forventes fortsat et positivt resultat. Selskabets årlige ”Værdipulje på i alt 3 mio. kroner” dedikeres til en støttepulje og både nettarif og abonnement nedsættes til 0 kroner i juni måned, hvilket giver andelshaverne en besparelse på 23 millioner DKK, hvilket kommer ca. 40.000 erhvervsdrivende til gode.

Del dette med dit netværk: