Ørsted og Mærsk i banebrydende aftale

Ørsted vil udvikle et Power-to-X-anlæg på den amerikanske golfkyst til at levere brændstoffer til Mærsks kommende flåde på 12 methanoldrevne fartøjer, efter at de to industriledere har underskrevet en hensigtserklæring om aftag af en rekordstor mængde grønne brændstoffer til søfartsindustrien.

Over de seneste 20 år er udledningen af drivhusgasser fra den globale søfart steget markant, og den tegner sig nu for ca. 2 % af den globale energirelaterede udledning. I kampen mod klimaforandringerne har søfartsindustrien hurtigst muligt brug for nye CO2-neutrale brændstoffer i stor skala for at reducere sin klimapåvirkning. Nu har A.P. Møller – Mærsk, et af verdens førende integrerede container-logistikfirmaer, og Ørsted, en af verdens førende virksomheder inden for vedvarende energi, underskrevet en hensigtserklæring om at indgå et partnerskab om et nyt Power-to-X-anlæg i USA, der kan blive skelsættende for den grønne omstilling af den internationale søtransport og sætte standarden for fremtidig produktion i industriel skala af grønne brændstoffer til skibsfarten.

675 MW. Ørsted vil udvikle et Power-to-X-anlæg med en kapacitet på 675 MW på den amerikanske golfkyst. Anlægget kommer til at producere ca. 300.000 ton e-methanol årligt, som Mærsk vil aftage til sin kommende flåde på 12 methanoldrevne fartøjer. Anlægget vil blive drevet af ca. 1,2 GW vedvarende energi fra nye landvindmølleparker og solcelleanlæg. Det biogene kulstof, der er nødvendigt for at producere e-methanol, skal udvindes gennem CO2-fangst fra en eller flere store punktkilder.

Projektet forventes at blive idriftsat i anden halvdel af 2025, hvilket gør det til langt det mest ambitiøse projekt inden for produktion af e-methanol i industriel skala på globalt plan og en afgørende drivkraft på rejsen mod at reducere søfartssektorens CO2-udledningen. En endelig investeringsbeslutning kan potentielt træffes i slutningen af 2023.

STØRSTE AFTALE – GRØNNE BRÆNDSTOFFER. Aftalen om at aftage 300.000 ton e-methanol er den største aftale inden for grønne brændstoffer i søfartssektoren nogensinde, og det er et vidnesbyrd om både Ørsteds og Mærsks indsats for at udvikle den grønne søtransport. Aftalen markerer også Ørsteds indtræden på det amerikanske Power-to-X-marked. Et nyt strategisk marked for selskabet, som har til hensigt at opføre 50 GW vedvarende energikapacitet inden 2030.

Henriette Hallberg Thygesen, administrerende direktør for Fleet & Strategic Brands i  A.P. Møller – Mærsk, siger: – Vi har brug for at accelerere produktionen af grønne brændstoffer i tide for at sikre en klimaneutral fremtid. Grøn metanol er den eneste markedsparate, skalérbare og tilgængelige løsning for skibsfart i dag. Produktionen skal øges gennem samarbejde på tværs af økosystemer og verdensdele. Derfor markerer disse partnerskaber en vigtig milepæl i forhold til at få sat omstillingen til grøn energi i gang.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar