Odder går til Systematic

Odder Kommune indgår kontrakt om læringsplatform

Kommunen har valgt Systematics læringsplatform MoMo, der er tilpasset lærernes hverdag og frigør tid til elevernes læring og trivsel.

Overblik over hele skoleåret. Nem og ligetil kommunikation mellem skole, elev og forældre. Og gode rammer for oprettelse og evaluering af læringsforløb.

Det og meget mere siger Odder Kommune ja tak til, når de i dag indgår en 3-årig kontrakt med Systematic om læringsplatformen MoMo. Efter en flerårig test-periode, hvor kommunen grundigt har testet markedet for læringsplatforme, er valget faldet på Systematic. En beslutning, der glæder Vice President Martin Brøchner-Mortensen:

– Odder Kommune er en foregangskommune inden for digital læring. Som den første kommune i Europa indførte Odder allerede i 2012, at alle elever skulle udstyres med en iPad – og man har siden haft et meget stort fokus på didaktik inden for digitale læringsmiljøer. Derfor har det været en fornøjelse at arbejde tæt sammen med kommunen om udviklingen af MoMo, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet.

Forud for indgåelsen af kontrakten har Odder Kommune haft et intenst forløb, hvor både danske og udenlandske læringsplatforme er blevet testet, og hvor de didaktiske og tekniske kriterier for valget af læringsplatforme blev opstillet.

– MoMo har i hele forløbet haft et lille forspring, som den læringsplatform, der bedst understøtter kommunens pædagogiske fokus på elevcentrerede digitale læringsmiljøer med eleven som vidensproducent, lyder det i kommunens begrundelse for valget.

På baggrund af et ønske fra Odder Kommune om at bidrage til en læringsplatform med didaktiske kvaliteter, har skoleklasser fra Odder været på besøg hos Systematic for at give input til udviklingen af MoMo. Et samarbejde, der har medført en meningsfuld læringsplatform med stort fokus på elevers, læreres og forældres hverdag. MoMo bliver taget i brug på de syv skoler i Odder Kommune i skoleåret 2017/2018.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap