Nyt værk med blødt vand på vej

Komplet nyt vandværk skal behandle både råvand fra Frederiksberg Forsynings egne boringer samt indkøbt vand fra HOFOR. Dette for at sikre en tilstrækkelig vandmængde på op mod 785.000 liter i timen. Vandværket udføres med to behandlingslinjer, hvor den ene skal rense råvandet fra Frederiksbergs egne boringer og den anden, HOFOR-vandet.

Alt vand filtreres og blødgøres. Vand fra Frederiksberg egne boringer bliver desuden iltet og får fjernet miljøfremmende stoffer, før alt drikkeklart vand blandes i vandværkets rentvandstanke og desinficeres, inden det udpumpes til forbrugerne.

Med blødgøringsanlægget bliver hårdhedsgraden i vandet sænket fra 22-30 dh til ca. 10 dh, hvilket vil resultere i mindre tilkalkede vandrør og installationer i hele byen. Derudover vil vandværket forsyne byen med drikkevand på en miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde.

Arkil-Krüger er desuden glade for, at vandværksprojektet til fulde understøtter Frederiksberg Forsynings ønsker om at bidrage til FN’s 17 verdensmål. Konkret bidrager projektet direkte til målene om ”Rent vand og Sanitet”, ”Bæredygtig energi”, ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” og ”Klimaindsats”.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap