Mere konkurrence-flere aktører, er ønsket

Samfundsdesign. Offentlig it: I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der dækker perioden 2016-2020, er der et klart formuleret ønske om at skabe mere konkurrence på markedet for offentlige it-løsninger og reducere myndighedernes omkostninger til it-drift. Ambitionen har derfor været at åbne op og skabe klare rammebetingelser for, at myndighederne i højere grad kan benytte hele spektret af it-løsninger, herunder cloud computing.

Men ambitionen er stadig langt fra opfyldt, mener divisionsdirektør Johnny Iversen fra EG: – Jeg synes stadig ikke, at vi er kommet så langt. Vi ser fortsat ikke ret mange nye leverandører komme ind på marked for it til den offentlige sektor. I rigtig mange tilfælde ender det desuden med, at det offentlige kommer med store udbud, som kun de største leverandører har kapaciteten til at besvare.

Hvis ambitionerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal realiseres, skal der derfor ske en ændring, mener Johnny Iversen: – Jeg tror, det er vigtigt, at man sikrer, at offentlige it-udbud og aftaleformer simplificeres, så der er flere leverandører, der har mulighed for at være med og ønsker at besvare udbuddene.  Det vil betyde, at kunderne vil få flere besvarelser på deres udbud, og samtidig vil det tiltrække flere mindre virksomheder. Der skal simpelthen være en anden risikoprofil i de offentlige udbud, siger divisionsdirektør Johnny Iversen, EG.

Se video: https://samfundsdesign.dk/temaer/effektiv-og-effektbaseret-administrativ-styring/digitalisering-af-det-offentlige-halter-stadig-efter/

Om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er udarbejdet af regeringen, KL og Danske Regioner og er den femte i rækken. Forud er gået næsten 15 år med fælles fokus på digitalisering i det offentlige, hvor staten, regionerne og kommunerne har arbejdet med at øge digitaliseringen og styrke samarbejdet på tværs.

Læs mere: https://digst.dk/strategier/digitaliseringsstrategien/

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar