Meget mere vand – sammen eller hver for sig?

Skal vandsektoren konsolideres – alias samles i større enheder – eller skal hvert sogn være hver for sig? Debatten raser imellem de små vandværkers forening og en af landets helt store centrale aktører, Aarhus Vand.

På den ene side står argumentet om, at nationen og verden står for alvorlige klimatrusler, der kræver samling og handling. På den anden side søges det fastholdt, at en decentral, forbrugerejet og forbrugerdrevet vandforsyning er fremtiden. Ikke alle kan se interesser i, at de almene forbrugerejede vandværker og den øvrige danske vandsektor står samlet om at skabe en samlet og robust vandsektor.

Susan Münster, direktør i Danske Vandværker vil have meget mere forbrugerejet drikkevand. Efter devisen småt er godt, melder hun ud i klar tekst, “at det måske er blevet tid til, at vi må skilles”. Sådan lyder hendes udsagn med adresse til, at de almene forbrugerejede vandværker bør skilles ud fra den øvrige del af den danske vandsektor – én sektor, der også rummer spildevand mv.

Vandsektorens klimabelastning kommer primært fra spildevandsområdet, og (Aarhus Vand) Lars Schrøder blander æbler og pærer. Selvfølgelig skal vi fortsat have en stærk vandsektor, men derfor behøver vi ikke samle vores vandværker i få enheder, lyder argumentet fra direktøren for de forbrugerejede vandværkers forening.

Foreningen DI Vand er også forenet i synspunktet om at vandsektoren skal konsolideres (organiseres mere samlet og forpligtende), Der er store udfordringer i klimasammenhænge og regeringens vision om at vandviden og vandprodukter  skal være en endda større eksportsucces end vind – og det taler også et klart sprog om større enheder.

Aarhus Vand fastholder sit syn på, at vandsektoren skal konsolideres – den nuværende struktur med 2600 almene vandværker har overlevet sig selv.

Lad os da bruge kræfterne på at finde en overbygning, som tager hensyn til såvel det decentrale – og som samtidig forener de overordnede klimamæssige og nationaløkonomiske interesser til det danske samfunds bedste. Se bare på konstruktionen med Arla, der forener 2500 landmænd om flere tusinde mejerier, slutter Lars Schrøder, Aarhus Vand.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar