Mange lovord, spag kritik

– Digitaliseringen giver os en stor mulighed for at gøre det nemmere for både virksomheder og borgere at være i kontakt med den offentlige sektor. Digitalisering kan ikke alene give os alle en bedre service, men kan også sikre, at vi bruger skattekronerne mere fornuftigt, siger adm. direktør Karsten Dybvad.

Regeringen, KL og Danske Regioner lægger op til, i den nye strategi, at når danskerne fremover møder det offentlige, så skal de have en god oplevelse, der skaber tryghed og tillid til det digitale og teknologien. Målet med digitaliseringsstrategien er at højne serviceniveauet og gøre livet lettere, hvad enten det er patienter eller virksomhedsledere, der er i kontakt med det offentlige. – Det vidner om en vigtig politisk erkendelse af, at digitalisering ikke alene er en spareøvelse, men et ønske om bedre og smartere brug af teknologien til at forandre og udvikle velfærdssamfundet til det gode. Det er vi helt med på, siger Karsten Dybvad.

Dansk Industri glæder sig samtidig over, at de tre parter bag strategien sætter et markant større fokus på det offentlige som katalysator for samfundets digitalisering og for nye forretningsmuligheder for dansk erhvervsliv. For udover at gøre det offentlige smartere og tilbyde bedre service for borgere og virksomheder, vil den offentlige efterspørgsel efter avancerede løsninger også føre til nye muligheder for virksomhederne – og dermed flere job, mener DI. – Det er udtryk for, at regeringen og de offentlige myndigheder har en klar forståelse for, at digitalisering og brug af ny teknologi i det offentlige åbner for nye markeder og muligheder for dansk erhvervsliv til at udvikle helt nye intelligente løsninger og services til gavn for alle i samfundet. Det kan være alt fra databaseret trafikstyring, intelligent affaldshåndtering og bedre sygdomsbehandling til hurtigere sagsforløb, siger Karsten Dybvad.

Til gengæld efterlyser DI konkrete målsætninger, der kan indfri målene om at skabe vækst i erhvervslivet. Her kunne ambitionsniveauet være større i strategien. – Vi skal være parate i erhvervslivet, og derfor har vi i DI søsat en omfattende digitaliseringsindsats over de kommende år. Men jeg savner stadig en større vilje til at konkurrenceudsætte og sende opgaver i udbud. Og så skal vi alle turde stræbe højere. Det er en forudsætning for, at Danmark virkelig kan blive et digitalt fyrtårn og et konkurrencedygtigt samfund, siger Karsten Dybvad.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar