Mål: Mindre råstofforbrug

Det handler også om bæredygtighed. CO-PI – Center for Offentlig-Privat Innovation fortæller, at KLAR Forsyning, HOFOR, Metroselskabet og Vejdirektoratet er nye partnere i den skaleringsproces, der skal mindske forbruget af råstoffer i bygge- og anlægsprojekter.

Region Sjælland, Gate 21 og CO-PI igangsatte i foråret 2022 en skaleringsproces, hvor ideen er, at offentlige bygherrer i fremtiden – og i samarbejde med de private leverandører – skal bygge og anlægge på nye måder, der forbruger færre jomfruelige råstoffer. CO-PI kan nu byde varmt velkommen fire nye partnere: KLAR Forsyning, HOFOR Metroselskabet og Vejdirektoratet, der er nye partnere i råstof-skaleringsprocessen, lyder velkomsten til de nye centrale partnere.

To forsyningsselskaber i hovedstadsområdet er med. Syd for København finder vi den første nye partner KLAR Forsyning, der er et fælles forsyningsselskab for Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner. Et klart mål for selskabet er at arbejde aktivt for at mindske ressourceforbruget: – Et af KLAR Forsynings strategier er at bruge ressourcerne med omtanke. At anvende genbrugsmaterialer eller genanvende jorden på stedet vil både reducere vores råstofforbrug, men i mange tilfælde også reducere vores CO2 udledning og bidrage til en god anlægsøkonomi. Det kræver dog at vi anvender nye procedurer og gennemfører nye risikovurderinger. Igennem skaleringsprocessen håber vi at blive bedre til at stille klare mål om råstofforbrug og realistiske bæredygtighedskrav i alle vores udbud fremover, siger Frands Søbjerg Hansen, chef for Plan og Anlæg, KLAR Forsyning, om baggrunden for at gå med i skaleringsprocessen.

Samarbejde er grundstenen. Den næste nye partner i skaleringsprocessen, er HOFOR – Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, og her består kerneopgaverne også i at levere vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling. Derudover opfører selskabet også vindmøller i hovedstadsområdet.

I HOFOR arbejdes der ud fra en fælles vision om, at selskabet skal være med til at skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger. – Alt det, vores virksomhed gør hver dag – ud i det alleryderste led – handler om at skabe bæredygtige byer. Samarbejde er en af grundstenene i HOFOR. Det gælder både samarbejde på tværs af kommuner, med branchen og vores kunder, lyder det fra HOFOR på deres hjemmeside om deres tilgang til bæredygtighed.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar