Kunstig intelligens – på rådhuse og hospitaler

Snart starter 12 nye projekter med kunstig intelligens i kommuner og regioner. De skal blandt andet anvende kunstig intelligens til at sikre patienter en tryg hjemsendelse fra hospitalet gennem hjemmemonitorering og udbrede en algoritme til sortering af indkomne mails til et større antal kommuner.

Kunstig intelligens anvendes allerede i dag til blandt andet at opspore hjerteanfald og sortere mails, som borgere og virksomheder sender til kommunen. Nu er en række nye såkaldte signaturprojekter med kunstig intelligens ved at være på plads, så kunstig intelligens i endnu højere grad kan komme borgerne til gavn.

Regeringen, KL og Danske Regioner blev ved økonomiaftalerne for 2022 enige om at igangsætte 12 nye signaturprojekter med kunstig intelligens, der skal give endnu flere erfaringer med kunstig intelligens i den offentlige sektor.

Formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg Thomas Kastrup-Larsen ser frem til de ny projekter: – De nye signaturprojekter skal give os erfaringer med, hvordan kunstig intelligens kan gøre en positiv forskel for den kommunale service til borgere og virksomheder. Og kan hjælpe med svar på, hvordan alle kommuner kan få nytte af teknologien. I kommunerne har vi en stor udfordring med at få nok hænder til at levere de helt centrale velfærdsopgaver. Vi håber derfor også, at signaturprojekterne kan være med til at pege på områder, hvor algoritmer kan lette arbejdsopgaver for frontpersonalet, så de kan fokusere tiden på borgerne.”

Tryg ældrepleje og bedre udskrivelse fra hospitaler

På Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet vil et af de nye signaturprojekter give patienter en sikker og tryg udskrivelse fra hospitalet gennem et tilbud om avanceret fysiologisk overvågning og automatisk alarmering af relevant personale. Formanden for Danske Regioner Stephanie Lose siger: – I regionerne har vi nogle spændende projekter i gang, som lever op til vores forventninger om, at sundhedsvæsnet får helt nye muligheder med ny teknologi. Vi forventer, at kunstig intelligens kan understøtte hurtigere og bedre indsatser for både forebyggelse, diagnosticering og behandling af patienterne. Vi er derfor glade for, at vi igen i år kan sætte en håndfuld nyskabende projekter i søen. Der er et stort potentiale i kunstig intelligens, og projekterne er med til at vise nye veje og realisere gode ideer i praksis.

.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar