INFRASTRUKTUR SKAL SAMLE

Ny omfattende plan for dansk infrastruktur. Sådan vil regeringen binde Danmark stærkere sammen frem mod 2035. Pris: Mere end 160 milliarder kroner.

Alt for mange holder i kø på vejene, og mange steder er de daglige problemer med trængsel store. Den kollektive trafik er udfordret. Samtidig skal flere tage cyklen, og det skal være nemmere at vælge og køre i en grøn bil. Derfor har regeringen fremlagt en meget omfattende plan for Danmarks infrastruktur på mere end 160 mia. kroner frem mod 2035, herunder 106 mia. kroner til nye projekter og initiativer. Derudover er der afsat en foreløbig reservation på knap 13 mia. kroner til håndtering af infrastruktur ved Lynetteholmen.

Finansminister Nicolai Wammen siger: – Danmark skal være et land, hvor der er gode muligheder for at få hverdagen til at hænge sammen – uanset hvor man bor. Og hvor virksomheder nemt kan fragte varer på tværs af land og grænser. Men kø og ventetid er med til at gøre afstandene større, end de i virkeligheden er. Derfor lægger regeringen op til en historisk stor investering på 160 mia. kroner i infrastruktur. Frem mod 2035 vil den binde hele Danmark endnu stærkere sammen og mindske oplevelsen af afstand mellem land og by eller mellem familie og arbejde for danskerne. Samtidig vil planen være med til at lægge fundamentet for den grønne omstilling af transporten.

Forslagene skal bl.a. mindske problemerne med kø, styrke den kollektive trafik og skabe forudsætningerne for en omstilling til grønne transportformer. I modsætning til tidligere infrastrukturplaner er Danmark fremad i sig selv CO2-neutral.

Transportminister Benny Engelbrecht tilføjer: – Vi er alle afhængige af, at vi kan komme på arbejde, på hospitalet, at der er varer på butikkernes hylder, og at virksomhederne kan få deres færdige produkter ud i verden. Med regeringens udspil vil vi få en fremtid, hvor der er plads på vejene til de mange elbiler, hvor cyklerne får langt større prioritering og ikke mindst, hvor den kollektive transport får et løft. Med en massiv investering i jernbanen træder vi med det her udspil ind i jernbanens årti.

.I dag anslår Vejdirektoratet, at alene den daglige forsinkelse på de danske veje løber op i et samfundsøkonomisk tab på 26 mia. kroner om året. Regeringen har under arbejdet med planen lyttet til lokale ønsker og vurderinger fra kommuner, regioner, virksomheder og organisationer. På den baggrund lægger regeringen op til en bred politisk drøftelse med samtlige partier om udspillet.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar