Hvidbog – offentlig digitalisering

KL: Et vigtigt skridt videre

Med en ny, fællesoffentlig hvidbog får leverandører og bestillere nu opdaterede anbefalinger til, hvordan den offentlige sektor skal digitaliseres fremover. Hvidbogen har titlen “Den digitalt sammenhængende offentlige sektor. Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur”.

KL hæfter sig ved, at samarbejdet om at udarbejde den nye hvidbog har været konstruktivt, og at de perspektiver, som hvidbogen beskriver og anbefaler, ligger i tråd med kommunernes ønsker for et digitalt sammenhængende Danmark. Den nye hvidbog sætter ambitiøse mål for data og arkitektur i hele den offentlige sektor og mellem den offentlige og den private sektor, og det kan KL tilslutte sig.

For KL og kommunerne ligger konklusionerne i den nye hvidbog helt i forlængelse af det arbejde, som kommunerne satte i gang så tidligt som i 2009 med en fælleskommunal rammearkitektur. Nøgleordet er “sammenhæng”, ikke kun kommunerne imellem, men i hele den offentlige sektor.

– KL har taget aktivt del i arbejdet med den nye hvidbog, og kommunerne står fuldt og helt bag hvidbogens vision om en digitalt sammenhængende offentlig sektor. Det er en ambitiøs og vigtig vision. Sådan siger Laila Kildesgaard, KL.

– KOMBIT er stor tilhænger af at opbygge en fælles it-arkitektur og på det fundament skabe fælles løsninger, der hvor det giver mening. Vi ser netop en fælleskommunal it-arkitektur som en mulighed for at støbe fundamenter og nedbryde barrierer for leverandører og kommuner, så man lokalt har friheden til at til- og fravælge fremtidige løsninger og teknologier, siger Karin Markmann Bentsen, vicedirektør i KOMBIT.

læs hele artiklen her: http://www.kl.dk/fallesoffentlige-digitaliseringsstrategi-2016-2020/KL-Hvidbog-er-et-vigtigt-skridt-videre-id223582/?utm_source=kl.dk&utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_medium=email&utm_content=nyhedsbrev&utm_content=advisering&utm_campaign=email-nyhedsbrev-Nyt+om+Administration+og+Digitalisering+-+juni+2017&utm_campaign=email-advisering-28-06-2017

 

Go

 

 

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar