Øget fokus på vand-energi

Kun godt een procent af det samlede elforbrug i Europa bruges i dag på spildevandsrensning. Stadig flere spildevandsvirksomheder, heriblandt Danmarks største BIOFOS, går fra at forbruge til at producere energi.

Med kendte teknologier kan det lade sig gøre at ændre store spildevandsanlæg, så de producerer energi – uden at forringe kvaliteten af det rensede vand. Sammen med fem andre europæiske spildevandsvirksomheder er BIOFOS trådt ind i et banebrydende udviklingssamarbejde kaldet POWERSTEP. Hver virksomhed bidrager ved at opføre et testanlæg i stor skala.Formålet er at modne de bedste teknologier, så de hurtigere kan bringes i spil over hele Europa – måske over hele verden. BIOFOS’ projekt bygges i Avedøre i samarbejde med Electrochaea og fokuserer på produktion og udnyttelse af biometan. Den tætte koordinering mellem deltagerne vil gøre det nemmere at kombinere de nye teknologier med hinanden og skabe øget synergi.

– Rensning af spildevand er den mest energikrævende del af den samlede vandforsyning. Så af hensyn til både miljø og økonomi er det helt oplagt for os at gå aktivt ind i udviklingen af energiproducerende vandrensning, siger Jens Prisum, teknisk direktør i BIOFOS.

BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Vi renser spildevandet fra 1,2 millioner indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Ressourcerne i spildevandet udnytter vi til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. BIOFOS har endvidere en aktiv besøgstjeneste med flere end 10.000 gæster om året.

Del dette med dit netværk: