Øget biogasforsyning

Biogassens andel øges i el og varmforsyningen, men ednu mere i gsforsyningen, når biogassen er opgraderet til dette brug. Det skriver genbrugogaffald.dk. Når CO2-indholdet er fjernet fra biogassen er det egnet til forsyning. Det fortæller Bruno Sander Nielsen, der er sekretariatsleder hos Brancheforeningen for Biogas til bladet. – Det ser ret godt ud lige nu og de kommende år, hvor mange investorer medvirker til etableringen af biogasanlæg – både gårdanlæg og fællesanlæg, siger han og peger som en afgørende faktor på at borgere i større omfang begynder at kildesortere husholdningsaffaldet, og den organiske del sorteres ud i en ren fraktion. I Ressourcestrategien er der lagt op til en større genanvendelse, og det skubber på udviklingen.

Et af de gode argumenter for biogassen er blandt andet, at den gødning, landmanden får tilbage, efter at have lånt husdyrsgødningen til biogasanlægget, er bedre, skriver genbrugogaffald.dk: – Det giver simpelthen et merudbytte og dermed bedre indtjening, og udvaskningen mindskes. Desuden er biogassen en oplagt måde at leve op til EUs krav om reducering af drivhusgasser i landbrugs-, husholdnings, og transportsektorerne, idet organisk husholdningsaffald kan udnyttes, udledningen af drivhusgasser fra landbruget reduceres og biogassen kan anvendes i bilerne, forklarer Bruno Sander Nielsen til udgivelsen og understreger, at det er meget væsentligt for udviklingen, at de langsigtede rammevilkår ligger fast, således at det er attraktivt at investere og innovere på området.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap