Fri adgang maritime data

Af: Cand. Merc. Jesper Baadsgaard

Virksomheder og andre interesserede kan nu få direkte adgang til data om skibsruter, ankerpladser og kapsejladsbaner på Søfartsstyrelsens hjemmeside. En vigtig udvikling, der bør brede sig –  hedder det i en udmelding  fra erhvervsorganisationen, Dansk Erhverv. Søfartsstyrelsen har netop gjort en række maritime data let tilgængeligt på deres website. Det er en rigtig god nyhed for erhvervslivet.

Fagchef for it og digitalisering, Dansk Erhverv, Janus Sandsgaard: – Virksomhederne brænder efter at få fat i data, for data er blevet et af tidens vigtigste råstoffer for innovation. Det offentlig ligger inde med en masse data, som i princippet er frit til gængelige, men praksis er svære at få fat i. Derfor er den en helt rigtig bevægelse, når offentlig data frit og let kan tilgås via web.Hvor det før i tiden primært har været virksomheder inden for en bestemt branche, der har efterspurgt data for fx søfart, så er det i den digitale tidsalder blevet afgørende for forretningsudviklingen at krydse data. Og her er det afgørende at flere data slippes løs og samles.

Sandsgaard fortsætter: – Mange data er i princippet fri i økonomisk forstand men i praksis svært tilgængelige. Der er en masse interesserede aftagere, der måske ikke er helt skarpe på helt hvad de søger, og i dag kan de ikke rigtig finde hinanden. Man kan sige, at der i øjeblikket er en masse singler rundt på datamarkedet, og at vi, populært sagt, mangler en datingplatform for data.

Dansk Erhverv ser det som helt afgørende at gøre det nemmere at få adgang til offentlige data fra offentlige myndigheder til såvel kommercielle som ikke-kommercielle formål.

-En liberal, åben og ensartet praksis med at stille offentlige ikke-følsomme data til rådighed for virksomheder, organisationer og borgere, er en vigtig opgave for en tidssvarende offentlig sektor, slutter Janus Sandsgaard.

Del dette med dit netværk: