Forvirring om Corona-app

Opgaven var så hastende, at undtagelsen fra udbudsloven om ikke at sende i udbud blev taget i anvendelse. Forud herfor fik Digitaliseringsstyrelsen tilbud fra Netcompany om en gratis app. Trods den hastende situation er projektet ikke alene forsinket en måneds tid, det forventes også at koste 10 mio. kroner.

Af Claës Hagström, claes@udbudsmedia.dk

Det er på alle ledder en speget sag. Danmark vil – som flere andre lande –udvikle en app til smittesporing. Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet den 8. april.

Den nye app skal overvåge, hvilke andre telefoner der befinder sig inden for en afstand af to meter i længere tid. Dermed kan mulige smittede varsles, hvis en borger senere testes positiv.

Flere danske udviklere havde i begyndelsen af april tilbudt at lave sådan en app gratis til myndighederne. Én af udviklerne, Netcompany, blev udvalgt til at stå for udviklingen.

Opgave behøver ikke at komme i udbud
Og dermed valgte myndighederne at undtage appen fra de almindelige regler om udbud, der normalt giver andre virksomheder mulighed for at byde på opgaven. Argumentet, sagen hastede. Den nye app var nemlig et afgørende element i genåbningen af samfundet. Den skulle allerede være i brug den 24. april.

Ikke at forglemme var der udbredt bekymring blandt politikere og i medierne. Skulle data fra appen lagres centralt eller decentralt? Det blev det sidste, så burde overvågningsspøgelset være manet i jorden.

Men tilbage til selve udbudssiden af sagen. Et dokument fra 26. april, som Berlingske har fået aktindsigt i, indeholder en række svar på, hvorfor Digitaliseringsstyrelsen besluttede at gøre brug af undtagelser fra de generelle regler om, at en offentlig kontrakt altid skal i udbud, så andre virksomheder kan byde på opgaven.

Det kan ske, når der er »tvingende grunde«, »som gør det umuligt at overholde fristerne« i et almindeligt udbud, skriver styrelsen, der henviser til, at »Danmark befinder sig p.t. i en ekstraordinær situation med covid-19«.

Den forklaring stiller eksperter i udbudsret og offentlig forvaltning sig dog tvivlende overfor.

Carina Risvig Hamer, lektor ved Syddansk Universitet og ekspert i udbudsret, understreger, at lovens muligheder for undtagelser altid skal fortolkes »indskrænkende«.

»Dette her handler jo altid om at sikre, at vi får den bedste løsning for pengene, og at andre virksomheder kan byde ind med løsninger, der måske er bedre,« siger hun til Berlingske. Den konkrete sag vil altid bero på en afvejning, siger Carina Risvig Hamer og tilføjer: ”Men det behøver slet ikke at tage flere måneder. Hele ideen med hasteprocedurerne er, at det kan gøres hurtigt.”

Ole Helby Petersen, professor ved Roskilde Universitet og forsker i offentligt-privat samspil, lægger vægt på, at offentlige myndigheder som udgangspunkt har pligt til at afsøge markedet.

»På den måde synes jeg, at der er noget kritisabelt i forløbet. Man kunne ret hurtigt lave en overflyvning af markedet, og det ville ikke have forsinket processen nævneværdigt,« siger Ole Helby Petersen til Berlingske.

Gratis arbejde
Dokument fra 26. april indeholder samtidig nye oplysninger om omfanget af Netcompanys gratisarbejde. Ifølge styrelsen ophørte den frivillige del af arbejdet 7. april, altså dagen før udsendelsen af Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelsen om udvikling af den nye app til smittesporing. I de næsten tre uger fra det første til det sidste dokument har Netcompany kunnet glæde sig over mediernes fortsatte beretninger om at arbejde gratis. Selvom det altså ikke var tilfældet.

I et skriftligt svar til Berlingske fra Sundheds- og Ældreministeriet sender man aben videre. ”Det er Digitaliseringsstyrelsen, der har indgået aftalen med Netcompany”. Og bemærkelsesværdigt oplyser ministeriet samtidig, at ”Folketingets følgegruppe for COVID-19 14. maj blev oplyst om, at Netcompany har udviklet første version af appen pro bono (gratis, red.), mens staten afholder en række udgifter til efterfølgende tilpasning og videreudvikling”.

Digitaliseringsstyrelsen har lugtet lunten. Den er enig i, at der er brug for et offentligt udbud på længere sigt.

Styrelsen forventer således, at appen til efteråret sendes i et traditionelt udbud, så ansvaret fra næste år “flyttes over til en fremtidig leverandør efter de almindelige regler”.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar