Fælles fodslag: ITB og Ældre Sagen

Den nuværende offentlige digitaliseringsstrategi har betydet, at det som udgangspunkt er obligatorisk for danskerne at kommunikere digitalt med de offentlige myndigheder. Mange, unge som gamle, erhvervsaktive og pensionerede, har taget den digitale udvikling til sig. Samtidig er retten til fritagelse sikret for de borgere, som ikke kan. Strategiens krav om digital kommunikation har medført, at vi skal vænne os til en ny måde at kommunikere med det offentlige. Dette har skabt afsæt for, at vi som samfund og enkeltindivider får taget ny teknologi i anvendelse. Og det giver muligheder, som er relevante og af betydning, uanset din alder.

Men strategiens medfølgende pligter har hidtil i overvejende grad været lagt på borgernes skuldre. Det er på tide at lade de eksisterende digitale pligter følge af digitale rettigheder til borgerne.

Ældre Sagen repræsenterer mange danskere, der skal leve et godt liv i et samfund, der er stadig mere digitaliseret. IT-Branchen repræsenterer de leverandører, som digitaliserer det offentlige Danmark. 

Sammen ser de behov for, at der gives digitale rettigheder, som lægger klare men rimelige digitale forpligtelser på myndighederne på de områder, hvor det er nødvendigt for at sikre, at alle borgere får lige gavn af de teknologiske muligheder.

Ældre Sagen og IT-Branchen foreslår 4 Pejlemærker for fremtidens digitale Danmark:Digitalt parate borgere mødes af fuld digital kommunikation fra det offentlige. Borgerne skal kunne lade pårørende og andre, de har tillid til, varetage deres interesser og tilgå nødvendige data digitalt. Digital velfærd er ikke et tilbud forbeholdt de få, men en ret man kan gøre brug af, når man har behov og Fremtidens Danmark favner såvel de digitalt parate som de, der ikke kan anvende de digitale muligheder. Den sidste gruppe skal have ret til at vælge alternative kommunikationsformer.

Visionen er realiserbar, hvis viljen er med. Vi foreslår her seks digitale rettigheder, der er vigtige skridt på vejen, og som kan fungere som inspiration for regeringen, Folketinget og embedsværket. Alle vil skabe kvalitet i vores digitaliserede samfund. IT-Branchen og Ældre Sagen opfordrer til en åben diskussion om pejlemærkernes potentiale og prioritering

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap