EFTERLYSNING: Plan for havvind

Peter Rahbæk Juel. Borgmester i Odense lægger for: – Lige om lidt er havvindmøllerne næsten lige så store som Eiffel-tårnet. Det stiller bogstaveligt talt store krave til de danske produktionsfaciliteter. Kan Danmark ikke leve op til dem, så får vi ikke del i fremtidens grønne vækst og arbejdspladser. De fleste centrale produktionsfaciliteter ligger allerede i dag havnearealer eller er tæt forbundet dertil. Ganske enkelt fordi naceller, tårne, fundamenter og vinger er ved at være så store, at vandvejen er eneste mulige transportvej.

Han efterspørger sammen med en kreds af borgmestre, fagforeningsledere og chefen for DI i fælles kronik, som samlet kreds, at der i den kommende regeringsperiode bliver udarbejdet en handleplan for, hvordan vi gør Danmark til en national klynge for produktion af havvind baseret på konkret analyse af behovene for styrkede rammevilkår.

Handleplanen, bør der også have fokus på timing og myndighedsarbejde. Hvor haster det mest, og hvor skal vi som land starte med at sætte ind? Samtidig skal vi give vores myndighedsapparat mulighed for at arbejde med fast-track ordninger, som det også klogt er understreget i det nye regeringsgrundlag, lyder udmeldingen der fortsætter:

I det arbejde skal vi selvfølgelig have miljøet for øje – og derfor skal det også ske med tæt inddragelse af organisationer så som Danmarks Naturfredningsforening og WWF. Vi er også nødt til at se på, hvordan vi skaber tættere forbindelser mellem erhvervsuddannelserne og produktionshavnene, og derudover, hvordan vi gennem uddannelsesreformer, opkvalificering og kompetenceløft får flere faglærte medarbejdere. For med kombinationen af dygtige medarbejdere og vores særlige danske viden om automatisering og robotter, kan vi gøre det til et mål i sig selv, at produktion af havvindmøller i Danmark har den højeste produktivitet i verden. I regeringsgrundlaget er der indskrevet et behov for en national havnestrategi. Det skal der kvitteres for herfra. Men i forhold til at fastholde og udvikle produktion af vindmøller i Danmark er der behov for indsatser allerede i 2023.

Det handler om at samle landet og udnytte det vi er gode til. Med det fælles mål at gøre Danmark til et unikt sted at producere fremtidens havvindmøller, slutter kronikken.

Indlægget Debat: Vi kan skabe – eller tabe – en national havvindmølle-klynge | avisendanmark.dk er underskrevet af: Claus Jensen, formand for Dansk Metal. Lars Sandahl, adm. direktør for Dansk Industri. Carsten Aa, formand for Danske Havne. Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense Kommune. Thomas Kastrup-Larsen (S), borgmester i Aalborg Kommune. Jan Riber Jakobsen (K), borgmester i Aabenraa Kommune. Holger Schou Rasmussen (S), borgmester i Lolland Kommune. Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune.

Del dette med dit netværk: