”Dårligt forberedt udbud”

Jakob Willer til KIT(a) magasinet: – Kommunen har ikke fået lavet de nødvendige grundige analyser af dækningen og de udbygningsplaner, der måtte være. Slagelse Kommune forsøger at gøre tilbudsgivere ansvarlige for de manglende analyser ved at kræve, at tilbudsgiveren skal garantere ”at der ikke forefindes aktuelle planer, der indebærer etablering af tilstrækkelig dækning inden for tre år i henhold til kravspecifikationen på det område, som delaftalen dækker.” Kommunen kan ikke stille et sådant krav til tilbudsgiver. Det kan en tilbudsgiver ikke garantere. Det er alene op til myndigheden at belyse og vurdere det på baggrund af input fra markedets aktører. Det er myndigheden, der skal sikre, at reglerne om betingelserne for statsstøtte overholdes, lyder meldingen.

Kommunen kan ikke stille krav om 3G. – Der er stillet krav, som er ude af trit med realiteterne i markedet. Det gælder særligt de begrænsninger, der er sat i forhold til valg af teknologier og løsninger. Løsninger er i udbuddet afgrænset til 3G og er derved ikke teknologineutrale. Realiteten er, at udbygningen af mobilnet i høj grad omfatter udbygning med 4G dækning. Der er således tale om en afgrænsning, der peger på en ældre teknologi, siger Jakob Willer og fortsætter: – Der er stillet urealistiske krav i forhold til tidshorisonten, hvor man forventer udbygningen inden seks måneder.

Jakob Willer: – Dette er helt ude af trit med de udbygningsplaner og den planlægningshorisont, som teleselskaber normalt arbejder med. Jeg håber, at erfaringer fra Slagelse vil indgå i de drøftelser vi har med kommuner i Region Sjælland (Digitalt Aktionsforum red.). Det er altså ikke et eksempel til efterfølgelse.

– Vi efterlyser fra branchens side, at der etableres en dialog mellem selskaberne og kommunerne, og at det er på baggrund af en dialog og en fælles forståelse, at man når frem til løsninger, hvor en kommune eksempelvis kan bidrage til finansiering af passiv infrastruktur,” slutter teledirektøren.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap