DMI vejrdata

Det handler om digitalisering og digtaliserede forretningspocesser. DMI indsamler hvert minut store mængder vejr-, hav- og klimadata, der bruges i DMI’s udarbejdelse af vejrudsigter, varsler, klimadata, samt vejr- og klimamodeller.

DMI frisætter frem mod 2023 sine data om vejr, hav og klima. Private og offentlige virksomheder kan fx anvende DMI’s data til en mere effektiv ressourceudnyttelse i eksempelvis landbruget, energi- og forsyningssektoren samt inden for logistik og transport.

Når ressourcer udnyttes mere effektivt, giver det både samfundsøkonomisk vækst og reducerer udledningen af drivhusgasser. DMI’s data udgør samtidig et centralt datagrundlag for udviklingen af nye, grønne løsninger, lyder melding fra DMI.

Her kan man finde gode råd og vejledning om DMIs  frisætning af data. Data som leveres til brugere, myndigheder, organiationer, der kan udnytte dem på nye måder – også i forretningsøjemed.

Læs mere: https://www.dmi.dk/frie-data/

Vilkår for brug af data: https://www.dmi.dk/friedata/guides-til-frie-data/vilkar-for-brug-af-data/

Kontakt: https://www.dmi.dk/kontakt/frie-data/

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar