De Frie Energiselskaber: Selskabsadskillelse er en illusion

En række elnet-selskaber har købt stort ind af arbejdskraft fra selskaber, som de er i koncernejet fællesskab md. Dette fremfor for selv at ansætte medarbejdere. I 2018 realiserede selskabet Radius (ejet af Ørsted) således en omsætning på næsten 2 milliarder kroner – og det med blot én enkelt ansat! Radius købte al øvrig arbejdskraft af Ørsted.

For nylig konkluderede konsulentfirmaet Implement, at de nuværende regler ikke er tilstrækkelige til at sikre vandtætte skotter mellem elnet og kommercielle aktiviteter bl.a. på grund af de få ansatte.

RADIUS MILLIARDOVERSKUD. Det er et problem, mener flere kritikere, mens elnet-selskaberne fastholder, at det er en konsekvens af lovgivningen. Det skriver Finans.dk. Finans har gennemgået elnet-selskabernes regnskaber, og de viser netop at Ørsteds elnet-selskab, Radius, der snart overgår til SEAS-NVE’s ejerskab, i 2018 magtede at omsætte et par milliarder håndteret af en enkelt ansat. Denne unikke medarbejder magtede tillige at sikre Radius et overskud på hele 1,3 milliarder.

Siden har Radius tilført 22 medarbejdere, men selskabet køber stadig langt størstedelen af sin arbejdskraft af andre selskaber i koncernen.

FRA 0 til 225. Finans.dk skriver også om Elselskabet N1. Netselskabet N1 forsyner store dele af Jylland og enkelte byer på Sjælland. Selskabet gik fra 0 til 225 medarbejdere – og i 2018 tjente elnetselskabet N1 132 mio. kr. uden en eneste ansat. Modellen gav mere fleksibilitet, forklarer bestyrelsesformanden, som nu alligevel har lavet om på netop den model.

Den tidligere model går under navnet »entreprenørmodellen« i N1. Den skulle sikre fleksibilitet i anvendelsen af medarbejdere, fordi loven forhindrer ansatte i elnetselskaber i at arbejde for andre. Samtidig sikrede netop den model en omsætning på 804 mio. kr. og et resultat på 132 mio. kr. i 2018 uden en eneste ansat.

Modellen kritiseres dog for at slå utætheder i de skotter, som politikerne i årevis har forsøgt at gennemtvinge i energikoncernerne, der driver monopolforretninger side om side med kommercielle aktiviteter. Og N1 er gået væk fra modellen i 2019, og nu er 225 medarbejdere ansat direkte i N1.

ILLUSION. – Hele idéen om elselskabernes selskabsadskillelse bliver illusorisk, når medarbejderne sidder andre steder end i netselskaberne, siger Jette Miller, der som direktør i De Frie Energiselskaber repræsenterer strømhandelsselskaber, der konkurrerer med de store energikoncerner om at sælge el til danskerne.

Reglerne om såkaldt funktionel adskillelse skal sikre, at elnet-selskaberne fungerer uafhængigt af kommercielle interesser i de store energikoncerner, der også producerer og handler med strøm.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap