Dansk vandviden i international forskning

Danmarks Miljøportal, skal sammen med Innovationsfonden, Miljøstyrelsen og den nationale geologiske forskningsinstitution og datacenter, GEUS, er med i det, som er et af verdens allerstørste projekter inden for vandforskning.

Forskningsprogrammet, der involverer 70 organisationer på tværs af Europa, gik i gang 1. juni, og skal foreløbigt køre over de næste syv år. Det er Europa-kommissionens hidtil største indsats inden for vand, og Water4All kommer til at disponere over 400 millioner euro. – Vand skelner ikke mellem landegrænser, og derfor er det vigtigt at have et internationalt perspektiv og samarbejde på tværs, for at indsatser kan skaleres og få en tilstrækkelig stor effekt, siger Nils Høgsted, sekretariatsleder i Danmarks Miljøportal.

Alle forskningsdata, der bliver genereret under Water4All-programmet, skal være lettilgængelige og “genbrugelige” ifølge europæiske regler, og det område er Danmark europæisk førende i. Derfor skal de danske deltagere i første omgang samarbejde med den franske organisation BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), som er landets største offentlige institution inden for geovidenskab.

Miljøstyrelsen er primært gået med i Water4All-samarbejdet for at generere midler til deres nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, Novana, der overvåger vandmiljøets og naturens tilstand i Danmark.- En forbedring af overvågningsprogrammet kan få positiv betydning for fremtidens vandforvaltning i Danmark. Men vi er også med fordi klimaforandringerne har skabt endnu mere komplekse udfordringer end vi hidtil har været vant til. Vi kan drage stor nytte af at indgå i et fælleseuropæisk samarbejde, siger Henrik Dissing, der er chefkonsulent i Miljøstyrelsen.

Den nationale geologiske forskningsinstitution og datacenter, GEUS, deltager, fordi løsninger på de stigende udfordringer på vandområdet kræver samarbejde.- Det gør projektet særligt interessant, at hele værdikæden i vandsektoren er med – dvs. dem der arbejder med overfladevand og grundvand, samt forskningsinstitutioner, dataudstillere, myndigheder osv. Det betyder, at vi kan lave fælles løsninger, som også bliver integrerede på tværs frem for at vi arbejder i siloer, siger Claus Kjøller, som er afdelingschef for geokemi hos GEUS.

Innovationsfonden investerer i danske deltagere i projekter i regi af Water4All. – Vi ser frem til at modtage spændende og gode ansøgninger til forsknings- og innovationsprojekter, der kan rykke denne vigtige dagsorden fremad i de kommende år og skabe værdi for Danmark såvel som globalt, siger Børge Lindberg, konstitueret vicedirektør i Innovationsfonden.

Danmarks Miljøportal har som del af projektet fået syv millioner kroner, der skal bruges til at gøre data og resultater fra alle forskningsprojekterne lettere tilgængelige.

Kilde: Danmarks Miljøportal

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar