Brancheinitiativ

IT-Branchen, DANSK IT og Danske IT-Advokater har netop offentliggjort den første danske standardaftale for it-drift til private virksomheder. Aftalen giver kunder og leverandører et fælles afsæt for, hvad en it-driftsaftale skal regulere og gør det hermed mindre ressourcekrævende at indgå it-driftsaftaler, ligesom risikoen for konflikter reduceres.

Læs videre her: http://itadvokater.dk/nyhed/foerste-standardaftale-for-it-drift-til-mindre-og-mellemstore-virksomheder-er-klar/

Del dette med dit netværk: