Assens satser bæredygtigt

Assens: ½ milliard i ny klima- og miljøvenlig infrastruktur. Med underskriften på kontrakt om opførelsen af renseanlæg, er samtlige kontrakter til Assens Forsyningspark på plads. – Vi kan nu for alvor komme videre med at realisere kommunens spildevandsplan, hvor al rensning af spildevand centraliseres på ét og samme effektive anlæg. Vi har allerede investeret 100 millioner kroner i første del af et nyt og samlet spildevandssystem, og med den indgående kontrakt, er der i alt investeret 500 millioner kroner i en ny klima- og miljøvenlig infrastruktur i Assens Kommune. Herudover glæder det os meget, at vi har været tilpas fremsynede og sikret, at anlægget i sin tekniske udformning kan reducere udledningen af drivhusgasser og lattergas, som er et krav i den klimaplan, regeringen netop har fremlagt. Sådan siger direktør Birger Strandby Ernst

Renseanlægget med tilhørende biogasanlæg bliver et bærende element i en ny og samlet Forsyningspark i den sydøstlige udkant af Assens by, hvor et nyt vandværk allerede står opført, og hvor arbejdet med at anlægge en ny administration med værksted og lager til Assens Forsyning A/S, snart går i gang.Vi har ud fra en samlet vurdering besluttet os for det forslag og tilbud, Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S er kommet med. Det har vi, da vi vurderer, at det indeholder det bedst mulige forhold mellem pris og kvalitet. Samtidig lever tilbuddet til fulde op til de meget høje krav og forventninger, vi har stillet i udbudsmaterialet, siger bestyrelsesformand Poul Erik Kristiansen. Han fortsætter: – Vi har sigtet efter noget af det absolut ypperste samt mest energi- og miljøeffektive, der findes på markedet. Noget, vi i planlægningen har benævnt som ’State-of-the-art’ inden for håndtering og behandling af spildevand. Det er vores opfattelse, at vi med den valgte løsning indfrier det mål, og at vi i øvrigt med anlæggets energirigtige metoder og energibesparende udstyr, yder et væsentligt bidrag til den grønne omstilling. Foruden en absolut moderne, miljøvenlig og energieffektiv teknologi, spiller projektets arkitektur godt sammen, ikke bare med det nyopførte vandværk og den planlagte administrationsbygning, men også med landskabet og den flotte natur i og omkring Forsyningsparken. Det glæder vi os meget over. Vi ser herudover frem til at skulle samarbejde med et hold af absolut erfarne anlægs- og spildevandseksperter.
 
Ud over at være miljøvenlig og energieffektiv, skal anlægget virke som inspiration og udstillingsvindue til omverdenen og for, hvordan moderne håndtering af spildevand mest hensigtsmæssigt finder sted.  Hos Jakobsen & Blindkilde A/S, der er en del af NCC-koncernen og partner EnviDan A/S er der stor begejstring for, at skulle opføre det nye renseanlæg.

Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S

Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg I/S (Jakobsen & Blindkilde A/S og EnviDan A/S) med CUBO som arkitekter samt Møller & Grønborg som landskabsarkitekter. Konsortiet er valgt på baggrund af et EU-udbud, hvor tre totalentreprenører var prækvalificeret.

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap