AI og robotter rummer milliardbesparelse i forsyningerne

Milliardgevinster ved at automatisere de danske vand- og spildevandsforsyninger. Hans-Martin Friis Møller, administrerende direktør i Kalundborg Forsyning, skriver i DIGITALT.dk:

Der er milliardgevinster at hente ved at automatisere vedligeholdelsen af vores forsyningsvirksomheder. Hvis vi lykkes med AI og robotter i forsyningerne, er der en kæmpe økonomisk besparelse, som kommer alle danskere til gode.

Derudover et langt bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere og endelig et kæmpe potentiale for eksport af konkurrencedygtige løsninger.

Der er helt åbenlyst et kæmpe potentiale i at få sektoren gjort digital, at få forbundet de autonome anlæg til systemer, der kan styres og overvåges mere optimalt og at få udnyttet de mange data, der opsamles i driften af anlæggene. Forsyningerne har masser af data, men ikke nok viden.

Læs hele DIGITALT.DK bloggen på: https://www.digitalt.dk/2020/01/13/milliardgevinster-ved-at-automatisere-de-danske-vand-og-spildevandsforsyninger/

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap