Afgørende digital milepæl

Sådan lyder meldingen fra Digitaliseringsstyrelsen. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 opsatte en ambitiøs målsætning om at gøre 80 pct. af kommunikationen med kommunerne, regionerne og staten digital ved udgangen af 2015. Målet er nået, og danskernes kontakt med det offentlige er i høj grad blevet digital.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en opgørelse af de tre første ud af i alt fire bølger af områder, der er overgået til obligatorisk digital selvbetjening som et led i den seneste digitaliseringsstrategi. Opgørelsen viser, at borgerne foretog 87 pct. af deres ansøgninger og anmeldelser til offentlige myndigheder via digital selvbetjening i 2015. Samtidig sendte myndighederne sidste år næsten 80 pct. af deres breve til virksomheder og borgere via Digital Post. Det betyder, at rudekuverter, formularer og blanketter i stor stil er blevet erstattet af Digital Post og selvbetjeningsløsninger på myndighedernes hjemmesider. Det viser den nye opgørelse, som Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner netop har gennemført i forbindelse med afslutningen på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.

Den enkelte myndighed har gjort et stort arbejde for at gøre det muligt for borgerne at benytte de digitale muligheder. Det er sket ved at omlægge interne arbejdsgange, ved at tage del i de store informationskampagner om overgangen til Digital Post og selvbetjening og ved at bidrage til den store indsats for at assistere og hjælpe mange borgere godt i gang på internettet.

– Kommunerne har spillet en central rolle i overgangen til digital kommunikation og har hjulpet borgerne til at komme godt i gang med at bruge selvbetjeningsløsninger og Digital Post. For kommunerne har det været vigtigt, at borgerne altid oplever, at der er medarbejdere, der står klar til at hjælpe, hvis der er behov for dette, siger Pia Færch, kontorchef i KL.

Danskerne har taget godt imod de nye digitale løsninger. Tre ud af fire er generelt positive over for at modtage deres breve som Digital Post og for at anvende offentlige services på nettet. Overgangen til Digital Post og digital selvbetjening er resultatet af en stærk indsats på tværs af landets 98 kommuner, fem regioner og de statslige myndigheder. 

– Digital Post er godt på vej til at blive regionernes primære kanal til borgerne, ligesom postsystemet MedCom i dag spiller en meget stor rolle i kommunikationen i forhold til fx praktiserende læger og kommuner, fortæller Tommy Kjelsgaard, centerchef i Danske Regioner.

– Der er tale om en historisk omstilling af den offentlige sektor, som ikke er set tilsvarende i noget andet land i verden. Den er i høj grad resultatet af en holdindsats på tværs af de offentlige myndigheder og et stort engagement fra en række frivillige organisationer, hvor vi i fællesskab har gennemført den digitale omstilling. Sammen med en befolkning, der er vant til at bruge it og internet, udgør denne udvikling et stærkt fundament at bygge videre på, fortæller Louise Palludan Kampmann, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen.

Læs videre her:

http://www.digst.dk/Digitaliseringsstrategi/Digitaliseringsstrategi-2011-15/Resultater-for-overgangen-til-digital-kommunikation-2011-2015

 

Del dette med dit netværk: