Affald: Ejerskab og konkurrenceforhold

Som erhvervsliv kan vi ikke forsætte med at konkurrere med kommunerne om det samme affald under ens rammevilkår til skade for genvindingsindustrien! Der bør kunne skabes enighed om en fornuftig fordeling af ejerskabet til affaldsselskaberne mellem kommunale eller private

Der er både sund fornuft, penge og god samfundsøkonomi i at fokusere på affald og genanvendelse. Er indsamling og bearbejdning af affald i offentlige selskaber optimalt eller sikrer øget konkurrenceudsættelse, så de mest effektive løsninger?

Det er Lisbet Hagelund og Jakob Zeuthen hhv. chefkonsulent og miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, der i kronik i Altinget rejser disse synspunkter og spørgsmål.

De peger på at vi nationalt er gode til at indsamle og sortere affald, mens en forsvindende lille andel genanvendes i Danmark. Vi er faktisk en bundskraber i EU, anføres det.

Lige nu mindskes genanvendelse af glas i Danmark, fordi kommunerne i stigende grad samler det ind sammen med andre materialetyper, hvormed eftersortering bliver så vanskelig, at det ikke længere kan betale sig i Danmark, skriver Lisbet Hagelund og Jakob Zeuthen.

Det er nu, at der skal sættes ind. Barriererne skal fjernes, så erhvervslivets innovative kræfter kan sættes fri og vinde over konkurrenterne i nabolandene. Der bør kunne skabes enighed om en fornuftig fordeling af ejerskabet til affaldsselskaberne mellem kommunale eller private. Men som erhvervsliv kan vi ikke forsætte med at konkurrere med kommunerne om det samme affald under ens rammevilkår til skade for genvindingsindustrien.

Læs artiklen her: https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/dansk-erhverv-kommuner-skal-ikke-vaere-konkurrerende-affaldsvirksomhed

Skriv en kommentar

avatar
Copy link
Powered by Social Snap