Tre veje til at øge effekten af ledelsesinformation

Præsentation

Kim Døsing Sørensen skriver om forretningsudvikling, data drevet ledelse og indkøb på UdbudsMedia.dk.

Læs mere om Kim Døsing Sørensen

Jeg har aldrig rigtig kunnet bruge min ledelsesinformation (LI) til ret meget og har gennem tiden mødt mange, der sidder med samme oplevelse. Det undrer mig, når nu mængden af data øges konstant, samtidig med der investeres store summer i Business Intelligence løsninger – også kaldet BI.

Spørgsmålet er, hvorfor den information, der i overflod sendes ud til ledelsen i en lang række organisationer, forekommer meget lidt målrettet eller i værste fald decideret irrelevant?

Det vil jeg her give mine bud på, og samtidig vil jeg beskrive tre veje til at øge effekten af vores LI, som tager afsæt i mit nuværende arbejde. Her vil jeg fokusere på tre væsentlige indsatsområder, jeg mener, vi skal have for øje: Adfærd, litteracy og kvalificering.

Ledelsens adfærd

De nyeste tal fra BI er netop blevet tilgængelige og ledelsens reaktioner lader ikke vente på sig. De uheldige stilles til ansvar med prompte krav om forklaringer og forbedringer. Og hvad sker der så? Modsvarene bliver til en diskussion af datavaliditet og eksternalisering af årsagerne. Der udarbejdes alternativ LI eller inddrages benchmarkings, der søger at stille LI i et bedre lys.

Særligt ledelsens adfærd har betydning for effekten af LI og er et godt sted at starte. Vi skal bruge mindre tid på at spille sorteper og rette energien mod noget mere konstruktivt.

Vi er begyndt at tage noget af luften ud af ballonen, ved at sidestille LI med andre kompetencer. Ledelsen prioriterer således faglig indsigt og erfaring på lige fod med LI. Jeg arbejder også med en beskrivelse af formålet med informationen i håbet om, at kan påvirke lederne adfærd positivt. Vi er endnu ikke i mål med arbejdet, for det er svært ikke at agere og reagere ensidigt på LI.

Data litteracy

Fravær bliver udstillet med antal dage pr. måned organisationsopdelt i BI.

Der efterspørges ikke LI grupperet efter årsagerne eller opdeling på tværs af organisationen – f.eks. langtidssygefravær. Det ville ellers kunne styrke mulighederne for at iværksætte relevante indsatser.

Jeg har gennem årene oplevet, at det ikke nødvendigvis er alle ledere, der kan kravspecificere, forstå og analysere LI. Ikke sjældent er jeg stødt på LI, der vanskeligt lader sig omsætte til prioriteringer og indsatser, og hvor årsagssammenhængene er systemiske eller på anden vis uden for lederens handlerum.

Data litteracy er kompetencerne til at kunne arbejde med data samt forstå de forudsætninger og usikkerheder, der er forbundet med LI. Data litteracy er et overset kompetenceområde, vi er nødt til at prioritere, hvis effekten skal styrkes.

Kvalificering

Det tredje indsatsområde er nok ikke overraskende kvalificering af LI. Til det formål anvender jeg nedenstående model.

Kvalificering af ledelsesinformation

Kvalificering af ledelsesinformation

Kort fortalt sker kvalificering af LI i et samspil mellem

  • interne og eksterne data, f.eks. fra fagsystemerne,
  • Visualisering, f.eks. fra BI-systemer, samt
  • indsigt i Forretningens kerneopgaver.

Samspillet mellem Data og Forretningen er nøglen til berigelse af LI. Det er ikke et trivielt arbejde – her brydes forskellige ledelsesniveauer, fagligheder, målsætninger, kompetencer og dagsordener.

Samspillet mellem data og forretningen er uden sammenligning den vigtigste kvalificeringsopgave. F.eks. samarbejder vi løbende om validiteten, prioritering og strukturering af data i forhold til de forskellige forretningernes kerneopgaver og behov. Et samarbejde, vi tænker, aldrig stopper, men derimod ser som en forudsætning for, at der produceres anvendelig LI.

LI skal kunne forstås af lederne og skabes i samspillet mellem data og visualisering. Vi arbejder f.eks. med at standardisere og lette tilgængeligheden, ved ikke at overdynge lederne med store mængder data, men også virkelig tydeliggøre de forudsætninger og usikkerheder, der er forbundet med f.eks. prognoser.

Formidlingen er samspillet mellem forretningen og visualiseringen. Vi formidler endnu traditionelt via selvbetjening og standardrapporter og tænker ikke at ændre på dette, men jeg vil gerne supplere med en vifte af andre formidlingsformer. F.eks. autogenerede PowerPoints med LI, som lederne hurtig og let kan indarbejde til brug på møder. Indtil videre har vi fået sikret styrket formidlingen ved at kvalificeret LI er fast dagsordenpunkt på topledernes møder.

Omfanget og kompleksiteten af arbejdet med indsatsområderne har overrasket mig og bliver nok en mere eller mindre permanent del af vores arbejde med LI.

Det var mine tre bud på indsatser, der dels er til at tage fat i, og som jeg er sikker på kan være med til at forøge effekten af LI. Der er helt sikkert en række andre indsatser og erfaringer, jeg kan lære af – del derfor gerne jeres tanker og erfaringer i kommentarer, så vi alle kan blive klogere på den ikke helt så ligetil disciplin at sikre god, anvendelig LI.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar