Grønne offentlige indkøb – en trædesten på vejen mod en bedre udbuds- og kontraktkultur?

Klima- Energi- og Forsyningsudvalget har den 18. juni 2020 stillet et spørgsmål til Finansministeren om, hvorvidt den offentlige sektors indkøbspolitik vil blive ændret, så der i fremtidige indkøbsaftaler bliver taget højde for eksempelvis produkternes totalomkostninger, CO2-aftryk og mulighed for vedligeholdelse, genbrug og genanvendelse.

Til dette spørgsmål har Finansminister Nicolai Wammen svaret, at regeringen i efteråret 2020 præsenterer det næste skridt i den samlede klimahandlingsplan og i den forbindelse også lancerer en ny strategi for grønne offentlige indkøb.

Det er en glædelig nyhed, at regeringen vil sætte endnu større fokus på grønne offentlige indkøb. Selvom der allerede er, og i lang tid har været, fokus på bæredygtighed i offentlige indkøb, er det helt afgørende, at vi rykker mere og hurtigere samt tænker innovativt og helhedsorienteret. Og her er en massiv politisk opbakning afgørende.

En ting er imidlertid det indkøbsmæssige og politiske fokus på at sikre grønne bæredygtige indkøb. Noget andet er tilgangen til det. Hvis vi skal i mål med endnu bedre indkøb, der har større fokus på bæredygtighed, er det i min optik helt afgørende, at det sker ved at inddrage de private leverandører og ved at bruge den samlede innovationskraft og allerede opnåede erfaring til i fællesskab at finde de bedste løsninger på de klimamæssige udfordringer.

Jeg vil derfor opfordre til, at den ofte benyttede tilgang til offentligt indkøb, hvor ordregiver vælger at håndtere nye politiske krav og indkøbspolitikker ved at videreformidle de ønskede resultater og krav til leverandøren som en række mindstekrav, der skal opfyldes, og som bliver belagt med bodsbestemmelser og andre tunge misligholdelsesbeføjelser, hvis ikke kravene bliver overholdt, fremover bliver erstattet af inddragelse og samarbejde. Altså en mere agil og samarbejdende tilgang til både udarbejdelse af udbudsmateriale, håndteringen af udbuddet og ikke mindst den efterfølgende kontrakthåndtering.

Jeg er overbevist om, at de offentlige ordregivere vil opleve at få både bedre og mere effektive grønne indkøb, sjovere arbejdsdage, bedre samarbejde og mere smidige kontrakter, hvis man smider tanken om ”kontraktparter” over bord, og i stedet forpligter hinanden på resultater, godt samarbejde og en stærk og innovativ fælles indsats for de bæredygtige indkøb.

Lad os indarbejde tilliden i de offentlige kontrakter. Stole på, at begge parter vil hinanden det bedste, arbejde for kontrakter, der er balancerede og forretningsmæssigt holdbare for både ordregiver og leverandør, og smide de gamle paradigmer fyldt med mistillid, straf og mindstekrav over bord til fordel for nye positive paradigmer, hvor der er plads til samarbejde, nytænkning og et oprigtigt ønske om at gøre noget for klimaet i fællesskab. Så tror jeg på, at vi vil se en ny udbuds- og kontraktkultur blomstre, hvor de fleste kontrakter vil fungere, og hvor samarbejde og innovationskraft vil bringe det offentlige indkøb til nye højder. En kultur hvor mistillid, kontraktuelle konflikter og konstant søgen efter ”hullerne i osten” vil blive erstattet af dialog, fokus på løsninger og langt bedre fælles fodslag.

Men det kræver, at vi vil. Og det kræver, at vi tør. Lad os vende ordsproget ”Tillid er godt, kontrol er bedre” på hovedet og stole på, at det ikke er sådan, at alle private leverandører alene er ude på at snyde og bedrage. Selvfølgelig er der brodne kar. På begge sider af bordet. Men tillid avler tillid, og nogen skal jo gå foran. Lad os bruge denne lejlighed til at starte på en frisk. Med vores alle sammens offentlige sektor forrest i bussen. Jeg ved I kan – men vil I? Og tør I?

Præsentation

Anja Piening skriver om udbudsret, indkøb og salg til det offentlige Danmark på UdbudsMedia.dk.

Læs mere om Anja Piening

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar