Efterlyses: Ambitiøs plan for digitalisering og modernisering af offentlig IT

Danmark er i dag et yderst digitalt samfund – med gode løsninger, der giver store gevinster for både borgere, virksomheder og det offentlige. Nem ID, Borger.dk, Digital Post, selvbetjeningsløsninger og velfærdsteknologi har allerede sparet det offentlige for milliarder af kroner og betydet, at borgere og virksomheder nu kan klare sager med det offentlige uden for almindelig arbejdstid – eller fx modtage service og behandling i eget hjem og tilgå de offentlige services på alle tider.

De fleste interessenter i dansk offentlig it havde nok forventet, at økonomiaftalen ville indeholde eller lægge op til lancering af en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der skulle tage over efter den nuværende, der udløber ved årets udgang. Regeringen vil først initiere en ny digitaliseringsstrategi om et år. Der er afsat meget få midler til en række signatur-projekter og samtidig er det annonceret at Staten, Kommunerne og Regionerne skal halvere deres forbrug af konsulenter.

Det sker samtidig med at Statens IT-råd konkluderer i deres halvårlige statusrapportering, at der er ved at opbygge sig en større teknologisk gæld, hvor næsten halvdelen af statens it-systemer er i utilstrækkelig systemtilstand. Det gælder ikke kun SKAT og Toldområdet, men også en række andre forretningskritiske fagsystemer i Staten.

Jeg efterlyser derfor en ambitiøs plan for digitalisering af den offentlige sektor og ikke mindst viljen til investering i dette. Vi skal opbygge en tidssvarende offentlig sektor, der gennem brug af digitalisering og teknologi kan forvalte og servicere effektivt og af højeste kvalitet, og som derved kan bane vej som et smurt lokomotiv for innovation og vækst i hele samfundet.

Der er i dag modne teknologier og løsninger, som giver muligheder for at højne kvaliteten af velfærdsydelserne. Dette gælder i forhold til traditionelle, administrative ydelser, der i højere grad kan automatiseres, eller bare gøre dagligdagen nemmere for mange mennesker uden øget ressourcetræk.

Det offentlige skal i samarbejde med private leverandører og forskningsinstitutioner fokusere på udvikling og anvendelse af digitale løsninger til de samfundsopgaver og udfordringer, vi har – fx inden for klima, miljø og sundhed og ikke mindst borgerservice og offentlig administration. Det kræver en samlet vision for digitalisering og ny teknologi på tværs af sektorstrategier. Der mangler de politiske visioner og strategier, der tydeliggør, hvilket digitalt samfund som ønskes i fremtiden. Desuden kræver det en erkendelse og vilje til forøget investeringer i digitalisering, i stedet for en etablering af en række signatur-projekter og proof of concepts, der er drevet af teknologibegejstring.

Præsentation

Jesper Bo Seidler skriver om digitalisering og udbud på UdbudsMedia.dk

Læs mere om Jesper Bo Seidler

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar