Offentlig sektor skal tage ansvar for forretningsprocesser

Præsentation

Ejvind Jørgensen har fokus på forretningsudvikling og teknologi. Ejvind repræsenterer et mangeårigt virke managementkonsulent og direktør, formand for Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor, formand for Teknologiformidlings selskabet.

Læs mere om Ejvind Jørgensen

Behov for en anden tilgang: Den offentlige sektor skal hjemtage ansvaret for forretningsprocesserne

Den nye regering har set sig gal på konsulentbranchen. Der skal skrues ned for analyser og konsulentrapporter. Det er hørt før, og det plejer som regel at gå over igen ret hurtigt. For selv samme mennesker er afhængig af rådgivning og analyser. Denne gang kunne det dog se ud til, at statsminister Mette Frederiksen faktisk mener det mere alvorligt.

Da statsrevisorerne i sommer var ude med en kritik om, at transaktionsomkostningerne ved offentlige indkøb var gået grassat og kunne påvise, at helt op til 50 procent af omkostningerne kunne henføres til selve indkøbsprocessen, var vi flere, som beskæftiger os med digitalisering, som nikkede. Jeg tror såmænd, at vi uden det helt store besvær kunne finde det, som var værre.

Sandheden er, at det ikke stopper med, at der bruges meget store summer på indkøbsprocessen; der bruges også rigtig lang tid. Tid er problematisk i flere henseender. I den tid, som går, mangler man en løsning. I den tid, der går, ændrer forretningsbehovet sig. Værre endnu er der, at tiden pågår med aktiviteter, som ikke altid skaber tilstrækkelig værdi. Analyser på analyser, detaljerede udbuds- og kravsmaterialer etc. Vi skal i højere grad have drejet fokus over på at gøre de rigtige ting frem for i for høj grad at have fokus på at gøre tingene rigtigt.

Det er ikke ualmindeligt at opleve, at der engageres eksterne til at analysere et forretningsproblem, hvorefter andre igen bliver bedt om at udforme kravspecifikationer og udbudsmaterialer for dernæst at engagere en leverandør, hvis konsulenter så udvikler løsningen. Hermed har man fået outsourcet viden om organisationens forretningsprocesser med den iboende risiko, at man ikke længere er i kontrol.

Lad os gå et skridt dybere og gå bag om problematikken. Jim Hagemann Snabe skriver sin bog ”Dream and Details”, at ”ideen om at det er nok at kunne lede – også selv om man ikke forstår fagligheden – holder ikke længere. Ledelsen skal engagere sig i de væsentlige detaljer og sørge for at de udvikle optimalt.” I bogen ”Ledelse af d-land – om ledelse på tærsklen til det digitale samfund” skriver vi, at ”Lederen forstår, at i starten af udviklingen af et strategisk initiativ eller projekt vil der typisk herske stor usikkerhed og mangel på fakta og viden. Vi ved ikke, hvad vi ikke ved. Det mødes med små eksperimenter, korte og hurtige projekter og afprøvninger, konkurrerende løsningstilgange etc. præget af lean startup-tænkning.”

Som leder er man ansvarlig for at vælge en tilgang, som udnytter teknologien effektivt med henblik på at nå organisationens mission. Man skal kunne udfordre og reformulere den måde, it-projekter bliver formuleret og gennemført på og drive fokus og retning. Et godt sted at starte er med at beslutte at hjemtage ansvaret for forretningsprocesserne. At det vil kunne nedbringe transaktionsomkostningerne, vil alene være en bi-gevinst.

Den store gevinst ligger i, at den offentlige sektor vil blive en mere kompetent og ansvarlig indkøber. Den vil kunne opnå større kontrol med sin egen forretning. Den vil blive herre i eget hus. Det sker naturligvis ikke over night. Det kræver kompetenceopbygning. Men er der noget valg?

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar